Hotel De Gouden Leeuw

… herinneringen aan mijn lerares Frans en een sorbet.

(English below)

Over een paar dagen reis ik af naar mijn lievelingseiland Mallorca. Ik heb een paar leuke hotels geboekt en verheug me er enorm op. Als ik mij aan het voorbereiden ben op mijn vakantie en hotels met elkaar vergelijk om een uiteindelijke keuze te maken, moet ik altijd even denken aan Hotel De Gouden Leeuw. Nee, ik heb daar nog nooit geslapen. Ik denk dan aan mijn lerares Frans op de MMS (destijds de Middelbare Meisjes School) mevrouw Buma; een statige dame en een strenge lerares met het principe dat ze er niet alleen was om ons perfect Frans te leren, maar om ons ook een beetje op te voeden. Dus: niet peuteren aan je vingers in de klas, haar uit je ogen, rechtop zitten etcetera. Nooit zal ik vergeten dat ze regelmatig mijn klasgenootjes corrigeerde omdat zij het hadden over ‘hun’ als zij ‘zij’ bedoelden. Ik wist niet waar ze het over had, totdat ik erachter kwam dat ik automatisch ‘zij hebben’ in plaats van ‘hun hebben’ zei. Nog steeds als iemand hun en zij door elkaar haalt denk ik aan haar. Maar dat terzijde.

Tussen lessen Franse grammatica en literatuur vertelde ze ook vaak van die leuke weetjes en Hotel De Gouden Leeuw is er zo een. Want waar kwam dat nou eigenlijk vandaan? Volgens haar stelden de boeren in de middeleeuwen hun hooiberg open als slaapplaats voor arme reizigers. Toen de reizigers minder armlastig werden en een kleine vergoeding konden betalen voor een iets comfortabelere slaapplek in een herberg, hingen deze uitspanningen een bordje op “au lit on dort” om dat kenbaar te maken. Au lit on dort – men slaapt in bed. Voel je het al aankomen? Au lit on dort… klinkt als… Le Lion d’Or! De verbastering vind je tegenwoordig nog steeds in Frankrijk. Er zijn onnoemelijk veel hotels en restaurants (in de vroegere herbergen werd ook flink gedronken en natuurlijk hoorde daar een stevige maaltijd bij) die Le Lion d’Or heten.

En wat heeft dat met Nederlandse maken? Tja, natuurlijk werd Le Lion d’Or vertaald als De Gouden Leeuw. Google maar eens en je zal zien hoeveel restaurants en hotels er zijn met die naam. Mijn oudste herinnering aan De Gouden Leeuw is het Van der Valk restaurant aan de Veursestraat in Voorschoten Ik woonde destijds met mijn ouders in Mariahoeve – een sociale nieuwbouwwijk die eind jaren vijftig, begin jaren zestig uit de grond werd gestampt. Op zondag maakte ik altijd een fietstocht met mijn vader en nooit vergeet ik die keer dat ik een sorbet kreeg op het terras van De Gouden Leeuw. Sorbet in de jaren zestig was geen culinair hoogstandje in de vorm van prachtig gedraaid sorbetijs van vers fruit, maar het was een enorme ijscoupe gevuld met roomijs, fruit uit blik, spuitwater (de voorloper van Spa Rood), heel veel slagroom, een gesuikerde wafel en een papieren parasolletje.. Ik herinner mij dat ik op mijn knieën moest zitten om het heerlijks uit te lepelen.
Zestig jaar geleden was De Gouden Leeuw nog een tot restaurant verbouwde oude boerderij met de doperwten in een rvs schaaltje, een bakje appelmoes met een kers uit blik en veel aardappelpuree. Inmiddels is er veel veranderd: het restaurant is er nog steeds, maar er is ook een prachtige versmarkt gekomen en ja, er is nu ook een hotel waar ‘men slaapt in bed’.

Hotel De Gouden Leeuw – Voorschoten

In a few days, I will be travelling to my favourite island, Mallorca. I have booked a few nice hotels and am really looking forward to it. When I am preparing my holiday and comparing hotels to make a final choice, I always think of the Hotel De Gouden Leeuw. No, I have never slept there. I think of my French teacher at the MMS (then Secondary Girls’ School), Mrs Buma; a stately lady and a strict teacher on the principle that she was not only there to teach us perfect French, but also to educate us a little. So: no picking your nails in class, hair out of your eyes, sit up straight etcetera. I will never forget that she regularly corrected my classmates because they were talking about ‘them’ when they meant ‘they’. I did not know what she was talking about until I found out that I automatically said ‘they have’ instead of ‘they have’. I still think of her whenever someone mixes up theirs and theirs. But that aside.

Between lessons in French grammar and literature, she would often tell us fun facts, and Hotel De Gouden Leeuw is one of them. Where did that come from? According to her, in the Middle Ages, farmers opened their haystacks as a place for poor travellers to sleep. When travellers became less poor and could pay a small fee for a slightly more comfortable place to sleep in an inn, these taverns put up a sign “au lit on dort” to make this known. Au lit on dort – one sleeps in bed. Can you feel it coming? Au lit on dort… sounds like Le Lion d’Or! The corruption can still be found in France today. There are innumerable hotels and restaurants (in the old days, people used to drink a lot and of course they had to eat a hearty meal) that are called Le Lion d’Or.

And what does this have to do with the Dutch? Well, of course, Le Lion d’Or was translated as De Gouden Leeuw (The Golden Lion). Just Google and you will see how many restaurants and hotels there are with that name. My oldest memory of De Gouden Leeuw is the Van der Valk restaurant on the Veursestraat in Voorschoten. At the time, I lived with my parents in Mariahoeve – a social housing estate that was being built in the late 1950s and early 1960s. I used to go cycling with my father on Sundays and I will never forget the time when I had a sorbet on the terrace of De Gouden Leeuw. Sorbet in the sixties was not a culinary masterpiece in the form of beautifully twisted sorbet ice cream made from fresh fruit, but it was a huge sundae filled with ice cream, tinned fruit, sparkling water (the forerunner of Spa Red), lots of whipped cream, a sugared wafer and a paper umbrella. I remember having to get down on my knees to spoon out the deliciousness.
Sixty years ago, De Gouden Leeuw was still an old farmhouse converted into a restaurant with peas in a stainless steel bowl, a bowl of apple sauce with a tinned cherry and lots of mashed potatoes. In the meantime, much has changed: the restaurant is still there, but also a beautiful fresh market and yes, there is now a hotel where ‘one sleeps in bed’.
Hotel De Gouden Leeuw – Voorschoten

Een gedachte over “Hotel De Gouden Leeuw

  1. Hun hebben….gruwel, gruwel! Vreselijk vind ik het! Tegenwoordig worden zoveel taalfouten gewoon geaccepteerd. Zal wel een oude zeur zijn maar ik zit te knarsetanden als ik het zie!😂😂 Veel plezier in Mallorca. Wij zitten er over na te denken om in januari voor een paar weken een huis op Mallorca of aan de Franse kust te boeken.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s