Oslo | wandelen, cultuur & varen

(English below)

In Oslo is meer dan genoeg te doen om een weekend of een (heel) lang weekend te vullen. De combinatie van oude – typisch Scandinavische – en nieuwe architectuur is al een reden om door Oslo te wandelen. En die wandeling zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Operahuset
Start bij de het gebouw van de Opera. Dat ligt naast het Centraal Museum. In de zomermaanden kan je aan weerszijden van het gebouw omhoog lopen naar het dak. Daar heb je een prachtig uitzicht over dat deel van Oslo. De vorm van het gebouw doet mij denken aan ijsschotsen. Het was de bedoeling van de architecten dat het als een soort gletsjer uitkomt in de Oslo fjord. Ga vooral ook even naar binnen. In tegenstelling tot de koele, uit wit marmer bestaande buitenkant is het binnen warm en uitnodigend door het gebruik van prachtig blond eikenhout dat als een golf door het gebouw slingert.

Het dak van het Operahuset.

Deichman Bjørvika bibliotheek
Als je de Opera verlaat door de hoofdingang en naar rechts gaat zie je aan de overkant de nieuwe bibliotheek. Ook weer van een schitterende architectuur. Toegang is gratis, dus loop er gerust binnen om het helemaal in je op te nemen. Je merkt meteen dat de akoestiek hier fantastisch is. Het is de moeite waard alle etages te bekijken (gemakkelijk te doen, want er zijn roltrappen). Overal is gebruik gemaakt van Scandinavisch design. Als je daarvan houdt kan je je hart ophalen aan de stoelen, de lampen, de tafels etc. Vergeet ook niet af en toe naar buiten te kijken.

Vanuit de bibliotheek kijk je uit op het dak van het Operahuset.

Munchmuseet
Vlakbij de Opera en de Deichman bibliotheek vind je het nieuwe Munch Museum. Hier vind je de grootste collectie van de beroemdste schilder van Noorwegen: Edvard Munch. En dat dankzij het feit dat Munch zijn volledige oeuvre van 28.000 werken schonk aan de stad Oslo. Nooit van Munch gehoord? Dan ken je vast wel zijn beroemdste werk ‘De Schreeuw’ wel. Daar zijn overigens meerdere versies van. Op een doordeweekse dag kan je gemakkelijk zonder reserveren naar binnen, maar op zaterdag of zondag is het aan te bevelen online je tickets te bestellen.

Weetje 1 : Het museum is gelegen in een nieuwe wijk, de Barcode. Deze bestaat uit twaalf hoge gebouwen die verschillen van hoogte en ook van elkaar afstaan, waardoor het doet denken aan een barcode. Loop ook hier even doorheen. Er zitten leuke restaurants winkels en ’s zomers kun je langs het water genieten van de zon. Er staat prachtig straatmeubilair waar je je handdoekje op kan leggen. Bestel gerust een drankje en een hapje bij de omliggende restaurants; ze komen het graag brengen.

Weetje 2: Zowel het restaurant als de cocktailbar op de 13de etage van het museum zijn aan te raden!

Kijkje op het MunchMuseet vanaf De Barcode.

Grünerløkka
Deze vroegere arbeiderswijk is nu een hippe buurt waar je heel veel restaurants en winkels vindt. Als je achter het Centraal Station de rivier de Akerselva vindt is het handigste om deze te volgen. Af en toe zie je een waterval. Als je langs het water blijft lopen, zie je mooie industriële gebouwen, die inmiddels een andere functie hebben gekregen. Als je de rivier blijft volgen kom je vanzelf bij het Danstheater van Oslo en een stukje verderop vind je de Matthallen. De nieuwste foodhall van Oslo. Inmiddels heb je misschien best wel trek gekregen, dus ik kan je aanraden om hier te gaan lunchen. Wij deden dat bij een leuke bar waar ze de meest heerlijke pintxos hadden. Na de lunch wandelden we nog wat door de buurt om te eindigen met een heerlijke espresso bij de al eerder besproken koffiebar van Tim Wendelboe.

Een van de vele industriële gebouwen met een nieuwe bestemming.

RÃ¥dhuset
In de grote zaal op de eerste etage van het stadhuis wordt jaarlijkse de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Je kan je afvragen waarom dat niet in Zweden gebeurt. Dat komt omdat toen de prijzen in 1896 in het leven werden gelopen Noorwegen en Zweden nog bij elkaar hoorden. De zaal waar de Prijs voor de Vrede wordt uitgereikt is absoluut de moeite waard om te bezoeken. Alleen al het idee dat er vele beroemdheden in die zaal hebben gestaan en werden geëerd voor hun bijdragen aan de wereldvrede is toch wel iets om even bij te stil te staan.

Het stadhuis aan de voorzijde.

Nobels Fredssenter
In 2005 werd het Nobel Peace Centre geopend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Noorwegen. Ik zou het zeker niet overslaan; het is niet zo heel groot, maar des te indrukwekkender.

Het Nobels Fredssenter met op de achtergrond het zojuist geopende Nasjonalmuseet.

Astrup Faernley Museet
Dit particuliere museum is mijn favoriete museum in Oslo. Het heeft een grote vaste collectie hedendaagse en moderne kunst en wisselende exposities. Het is prachtig gelegen aan het eind van de Strandpromenaden. Vanaf het Stadhuis loop je de boulevard van Aker Brygge op. Vervolgens ga je de brug over naar de allernieuwste wijk Tjuvholmen. Verlekker je aan de meest moderne architectuur van dit gedeelte van Oslo. Je loopt vanzelf naar het Astrup Fearnley Museum; het gebouw op zich is al een bezienswaardigheid.

Boottocht
Een van de dingen die ik je zeker kan aanraden om te doen is een twee uur durende boottocht over de Oslo fjord. Zorg dat je op tijd bent om een goed plekje te bemachtigen. Mijn ervaring is dat je het beste aan bakboord zit. Je vaart langs allerlei bezienswaardigheden. De prachtige zomerhuizen langs de fjord met hun bijbehorende kleine, oude badhuisjes maakten op mij veel indruk. Het is fijn dat er een gedurende de tocht Engelstalige uitleg is, zodat je weet wat je ziet.
Tip: De boten zijn snel vol, dus bedenk op tijd wanneer je wil gaan varen. Je kan tickets kopen bij The Oslo Visitor Centre in de Østbanehallen bij het station. Wij deden een ‘gewone’ Fjord Sightseeing Cruise om 10.30 uur, maar er zijn ook andere opties.

De zomer- en badhuizen langs de Oslo fjord.

De volgende keer ga ik je vertellen hoe een weekend Oslo er uit zou kunnen zien. Tot dan!

Oslo | walking, culture & boating

There is more than enough to do in Oslo to fill a weekend or a (very) long weekend. The combination of old – typically Scandinavian – and new architecture is already a reason to stroll through Oslo. For example, a walk could look like this:

Operahuset
Start at the Opera building. It is located next to the Central Museum. In the summer months you can walk up on either side of the building to the roof. There you have a beautiful view of that part of Oslo. The shape of the building reminds me of ice floes. It was the intention of the architects that it looks like a glacier in the Oslo fjord. Be sure to go inside. In contrast to the cool, white marble exterior, the interior is warm and inviting through the use of beautiful blond oak wood that winds through the building like a wave.

Deichman Bjørvika Library
If you leave the Opera through the main entrance and turn left you will see the new library on the other side. Again of stunning architecture. Admission is free, so walk in and check it out completely. You’ll notice right away that the acoustics here are fantastic. It is worthwhile to check out all the floors (easy to do, because there are escalators). Scandinavian design has been used everywhere. If you like that, you can enjoy the chairs, lamps, tables etc. Also, don’t forget to look outside once in a while.

Munchmuseet
Near the Opera House and the Deichman Library you will find the new Munch Museum. Here you will find the largest collection of the most famous painter of Norway: Edvard Munch. And that’s thanks to the fact that Munch donated his entire oeuvre of 28,000 works to the city of Oslo. Never heard of Much? Then you probably know his most famous work ‘The Scream’. There are several versions of this, by the way. On a weekday you can easily enter without making a reservation, but if you go on Saturday or Sunday it is recommended to order your tickets online.

Fact: The museum is located in a new district, the Barcode. This consists of twelve tall buildings that differ in height and also stand apart from each other, making it reminiscent of a barcode. Walk through this area as well. There are nice restaurants and in summer you can enjoy the sun along the water. There is beautiful street furniture where you can put your towel. Feel free to order a drink and a snack from the surrounding restaurants; they are happy to bring it to you.

Grunnerlokka
This former working class neighborhood is now a hip neighborhood where you’ll find lots of restaurants and stores. If you find the small river A behind Central Station it is most convenient to follow it. Occasionally you will see a waterfall. The river leads you along beautiful industrial buildings, which now have a different function. If you continue to follow the river you will automatically come to the Dance Theatre of Oslo and a little further you will find the Matthallen. The newest food hall in Oslo. By now you may have gotten quite hungry, so I can recommend you to have lunch here. We did that at a nice bar where they had the most delicious pintxos. After lunch we strolled through the neighborhood to end with a delicious expresso at Tim Wendelboe’s previously mentioned coffee bar.

RÃ¥dhuset
In one of the halls of the city hall, the annual Nobel Peace Prize is awarded. You might wonder why it doesn’t happen in Sweden. That’s because when the prizes were created in 1896 Norway and Sweden were still together. The hall where the Peace Prize is awarded is definitely worth a visit. Just the idea that many celebrities have stood in that hall and been honored for their contributions to world peace is surely something to pause and consider.

Nobels Fredssenter
In 2005, the Nobel Peace Centre was opened in celebration of Norway’s 100th anniversary. I certainly wouldn’t skip it; it’s not very big, but all the more impressive.

Astrup Faernley Museet
This private museum has a large collection of contemporary art and changing exhibitions. It is beautifully located at the end of the Strandpromenaden. If you walk from the City Hall you walk up the boulevard of Aker Brygge. Then you cross the bridge into the very newest district of Tjuvholmen. Delight in the most modern architecture of this part of Oslo. You will automatically walk to the Astrup Fearnley Museum, which is a sight in itself.

Boat ride
One of the things I can definitely recommend you do is take a two-hour boat ride on the Oslo fjord. Make sure you’re on time to get a good their corresponding small, old bathhouses made a big impression on me. It is nice that there is an English explanation during the tour, so that you know what you see.
Fact: The boats fill up quickly, so plan ahead when you want to go. You can buy tickets at The Oslo Visitor Centre in the Østbanehallen near the train station. We did a ‘regular’ Fjord Sightseeing Cruise from 10.30am, but there are other options too.

Next time I’m going to tell you what a weekend Oslo might look like. Until then!

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, Visit Oslo

Oslo | eten & drinken

(English below)

Er zijn zoveel leuke plekken in Oslo voor ontbijt, lunch en diner. Hou er wel rekening mee dat de prijzen hoger zijn dan je in Nederland gewend bent. Wijn en cocktails zijn zelfs heel duur door de hoge alcoholtax. Ik ga je via het ontbijt meenemen naar de koffie, dan naar de lunch om vervolgens ergens heerlijk te gaan dineren en af te sluiten met een cocktail. Hier mijn tips!

De Scandinaviërs nemen echt de tijd voor hun ‘fika’. Dat is een moment dat je even rustig gaat zitten om koffie te drinken – het liefst met iets erbij – en de tijd neemt om een gesprek met je collega’s of vrienden aan te gaan. Dit doen ze een aantal keren per dag, zowel op het werk als buitenshuis. Begrijpelijk dus dat er genoeg leuke gelegenheden zijn om van goede koffie te genieten. Ik noem er twee.

Steam Kaffebar
Wij hadden deze koffiebar ontdekt in de Østbanehallen en gingen er elke ochtend ontbijten. De Østbanehallen is een foodhall bij het Centraal Station en op loopafstand van ons hotel. Als je met het centrum in je rug de hoofdingang neemt, dan loop je zo tegen Steam aan. De barista’s krijgen een interne opleiding en dat is goed te merken, want de koffie is heerlijk! Neem er vooral één keer een kanelbolle (een traditioneel Scandinavisch kaneelbroodje) bij.

Tim Wendelboe
Als je een koffieliefhebber bent kan je niet om Tim Wendelboe heen. Deze koffiebar ligt in een van de leukste wijken van Oslo, Grünerløkka. Ze branden zelf hun koffie en ook zij leiden uiteraard hun eigen barista’s op. Het is er altijd druk maar iedereen wacht geduldig in de rij.

Fuglen Espressobar/Cocktailbar
Deze espressobar bezocht ik de eerste keer dat ik in Oslo was. Het retro interieur sprak mij erg aan. Letterlijk retro, want het behang en de bar stammen uit 1963 en zijn behouden bij de laatste renovatie! Ze hebben de retro sfeer versterkt met andere vintage stukken. Ik hou ervan.
Er is dus weinig veranderd, behalve dat ze inmiddels hele goede koffie serveren. En – beter nog – ze bleken ook een theekaart te hebben. Weliswaar een kleine, maar ze gebruiken hier losse thee en ik zag gelukkig een paar van mijn favorieten.
’s Avonds transformeert de espressobar in een hippe cocktailbar. Ik ben er op dat tijdstip nog niet geweest, maar dat staat op mijn lijstje voor de volgende keer.

Cafe Skansen
De eerste keer dat ik in Oslo was heb ik hier heerlijk geluncht. Er wordt echt Scandinavisch gekookt met lokale producten. Zoals je begrijp ligt de nadruk op vis, wat ik helemaal niet erg vind aangezien ik geen vlees eet. Uiteraard neem je hier de ‘Skagenrøre’: toast met garnalen, zure room, mayonaise, dille en foreleitjes. Een echte Scandinavische klassieker. Net als trouwens de ‘Kremet Fiskesuppe’ (romige vissoep) of de Sild (haring op twee verschillende manieren bereid). De volgende keer ga ik er zeker een keer ’s avonds eten.

Pastis Bistrobar
Dit Frans georiënteerde restaurant ligt aan de boulevard bij Aker Brygge. Ja je leest het goed Frans georiënteerd, dus geen Noorse keuken dit keer. We hadden een boottocht van twee uur gemaakt (later meer), hadden een gezonde trek, het was zonnig en we zouden een uur later richting vliegveld vertrekken. Het terras lag in de zon, dus de keuze was snel gemaakt. Ik had hier de allerlekkerste toast avocado met gepocheerd ei ooit. Dus wat mij betreft een absolute aanrader voor een snelle, lichte lunch.

Solsiden Restaurant
Tja, voor mij het absolute hoogtepunt van de keren dat ik in Oslo was en hier heb mogen eten. Wat een waanzinnige zaak is dit. Een industrieel gebouw aan de kade met een prachtige uitzicht over de Oslo fjord en alle schepen die voorbij komen. Origineel Noors eten, veel vis op de kaart. Hun specialiteit is een plateau-de-fruits-de-mer, maar hoe heerlijk dat ook is vind ik dat hier niet echt spannend. Klinkt een beetje verwend en dat is het misschien ook wel, maar wij wonen in Nederland natuurlijk ook aan de kust en in Scheveningen kan je dit ook prima eten, om maar te zwijgen over de plateaus die ik regelmatig in Zuid-Frankrijk kreeg voorgeschoteld. Ik koos als voorgerecht tartaar van rauwe zalm (okay, klinkt saai maar echt de allerheerlijkste ooit) en mijn zusje en mijn vriendin kozen voor de coquilles Saint-Jacques. Toen we het restaurant binnenkwamen rook het er zalig naar bisque van kreeft. Teleurgesteld waren we toen we deze niet op de kaart zagen, maar toen we de tarbot zagen wisten we waarom. Deze wordt geserveerd met een kreeftensaus. Driemaal raden wat we namen!?

Coquilles Saint-Jacques
Tarbot met kreeftensaus

Venti.Venti
De eerste dag van ons weekend Oslo kwamen Koosje en ik om 15.00 uur in het hotel aan. We kregen het voor elkaar vanaf dat moment toch nog bijna 19.000 stappen te zetten. Aan het eind van de dag liepen we bij Aker Brygge en merkten dat onze maag toch wel een beetje begon te knorren. Tijd om om ons heen te kijken waar we konden dineren. Het terras van het Italiaanse restaurant in het Astrup Fearnly Museum zag er wel heel aantrekkelijk uit. Je zal denken waarom Italiaans eten als je in Oslo bent? Tja het was overal druk, we waren moe, hadden trek en het terras lag zo mooi aan de Oslo fjord. We hebben er geen spijt van gekregen. We bestelden ‘Tagliolini alle Vongole’. Dat is toch echt wel een van mijn lievelingspasta’s hoor. De wijn die we erbij namen kwam precies op tijd. En met op tijd bedoel ik niet dat de gezellige Italiaanse ober het perfect op tijd bracht, maar we waren er gewoon aan toe!

Tagliolini alle Vongole met uitzicht.

Kranen Bar
Op de dertiende etage van het nieuwe Munchmuseet vind je deze prachtige cocktailbar. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Oslo fjord en het centrum van Oslo. In de zomer kan je ook buiten zitten. Toen ik er was was het allemaal nog een beetje nieuw; de mensen in de bediening moeste duidelijk nog ingewerkt worden. Het gebeurde een aantal keren dat we tijdens ons bezoek werden opgeschrikt, omdat de lege flessen keihard in een open glasbak werden gegooid. Nadat we er met een grapje iets over zeiden werd het gecorrigeerd en boden ze ons excuses aan; ze hadden het zelf niet in de gaten gehad. Het is een heerlijke plek om aan het eind van de dag te genieten van een cocktail en het uitzicht. Dus zeker een aanrader!

Thief Roof Bar
Deze bar vind je op het dak van het beroemde The Thief Hotel. Heb je de Noorse serie Exit gezien, dan zal je deze bar herkennen want de vier vrienden hebben hier heel wat drankjes genuttigd. Ze maken er de heerlijkste cocktails en er is ook een menukaart met lichte snacks. Van hieruit kan je de Holmenkollen skischans zien liggen. Zomers is er ook een buitenterras.

I was here and I will come back!

Pier 42
Pal tegenover het Centraal Station vind je deze bar. Er zijn heerlijke loungebanken om in weg te zakken en de cocktailkaart is een mooi vormgegeven boekwerkje; een feestje op zich om het te lezen. Het was wel een halfjaar geleden dat ik voor het laatst mijn lievelingscocktail dronk, dus de keuze voor mij was niet zo moeilijk. Het werd een Negroni! En mijn zusje koos voor een Manhattan Sunrise. Er zat slechts ̩̩n ijsblokje in het longdrink glas, maar wat voor een. Het was een enorm ijsblok, dat een flatgebouw in New York moest voorstellen. Op het glas was een zon geplakt; de bedoeling is om die Рnadat je je cocktail hebt gedronken Рop te eten. Het bleek gekonfijte mango te zijn. In de kelder worden regelmatig live jazz concerten gehouden. Als je er bent en van jazz houdt is het handig om de agenda in gaten te houden: Gustav Live Jazz Bar.

There are plenty of nice places in Oslo for breakfast, lunch and dinner. Keep in mind that the prices are higher than you are used to in the Netherlands. Wine and cocktails are even very expensive due to the high alcohol tax. I’m going to take you from breakfast to coffee, then to lunch and then to dinner somewhere delicious to finish with a cocktail. Here are my tips!
The Scandinavians really take the time for their ‘fika’. This is a coffee break, preferably accompanied with something sweet. They have the time to chat with their colleagues or friends. They do this several times a day, both at work and away from home. It is therefore understandable that there are plenty of nice places to enjoy good coffee. I will mention two.

Steam Kaffebar
We discovered this coffee bar in Østbanehallen and went there every morning for breakfast. Østbanehallen is a food hall near Central Station and within walking distance of our hotel. If you take the main entrance with the city centre at your back, you’ll walk right into Steam. The baristas receive in-house training and it shows, because the coffee is delicious! Be sure to try a kanelbolle (a traditional Scandinavian cinnamon roll) with it.

Tim Wendelboe
If you are a coffee lover, you cannot miss Tim Wendelboe. This coffee shop is located in one of Oslo’s nicest areas, Grünerløkka. They roast their own coffee and of course train their own baristas. It is always busy but everyone waits patiently in line.

Fuglen Espresso Bar/Cocktail Bar
I visited this espresso bar the first time I was in Oslo. The retro interior really appealed to me. Literally retro, as the wallpaper and the bar are from 1963 and were kept in the last renovation! They have enhanced the retro atmosphere with other vintage pieces. I love it.
So little has changed, except that they now serve very good coffee. And – even better – they turned out to have a tea menu too. A small one, admittedly, but they use loose tea here and I was lucky enough to see a few of my favourites.
In the evening, the espresso bar transforms into a trendy cocktail bar. I haven’t been there yet during cocktail time, but that’s on my list for next time.

Cafe Skansen
The first time I was in Oslo I had a lovely lunch here. They really cook Scandinavian food with local products. As you can understand, the emphasis is on fish, which I don’t mind at all as I don’t eat meat. Of course you can have the ‘Skagenrøre’: toast with shrimps, sour cream, mayonnaise, dill and trout eggs. A real Scandinavian classic. Just like the “Kremet Fiskesuppe” (creamy fish soup) or the “Sild” (herring prepared in two different ways). Next time, I will definitely eat there in the evening.

Pastis Bistrobar
This French-orientated restaurant is on the boulevard at Aker Brygge. Yes, it is French, so no Norwegian cuisine this time. We had made a two-hour boat trip (more about that later), had a healthy appetite, it was sunny and we would have to go to the airport an hour later. The terrace was in the sun, so the choice was easily made. I had the most delicious avocado toast with poached egg ever here. So for me, an absolute must for a quick, light lunch.

Solsiden Restaurant
Well, for me the absolute highlight of the times that I was in Oslo and had the opportunity to eat here. What an amazing place this is. An industrial building on the quay with a beautiful view over the Oslo fjord and all the ships that pass by. Original Norwegian food, a lot of fish on the menu. Their speciality is a plateau-de-fruits-de-mer, but as delicious as that is, I don’t find it very exciting. It sounds a bit spoilt and maybe it is, but of course we live on the coast in the Netherlands and in Scheveningen you can eat this also very well, not to mention the plateaus that I was regularly served in the South of France. I chose raw salmon tartare as a starter (okay, sounds boring but really the most delicious ever) and my sister and my girlfriend chose the coquilles Saint-Jacques. When we entered the restaurant, it smelled deliciously of bisque of lobster. We were disappointed not to see it on the menu, but when we saw the turbot, we knew why. It is served with a lobster sauce. Three guesses what we took!

Venti.Venti
On the first day of our weekend in Oslo, Koosje and I arrived at the hotel at 3 pm. We still managed to walk almost 19,000 steps. At the end of the day we walked by Aker Brygge and noticed that our stomachs were starting to growl a bit. Time to look around to see where we could have dinner. The terrace of the Italian restaurant in the Astrup Fearnly Museum looked very attractive. You might think why eat Italian when you are in Oslo? Well, it was crowded everywhere, we were tired, had a healthy appetite and the terrace was so beautiful with a view at the Oslo fjord. We did not regret it. We ordered ‘Tagliolini alle Vongole’. That really is one of my favourite pastas. The wine that was served with it came just in time. And by on time, I don’t mean that the kind Italian waiter brought it perfectly on time, but we just needed it!

Kranen Bar
On the thirteenth floor of the new Munchmuseet, you’ll find this wonderful cocktail bar. It offers a great view over the Oslo fjord and the centre of Oslo. In the summer you can also sit outside. When I was there, it was all still a bit new; the waiters obviously needed some training. It happened several times that we were startled during our visit, because the empty bottles were thrown loudly into an open glass container. When we jokingly said something about it, it was corrected and they apologised; they hadn’t noticed. It is a lovely place to enjoy a cocktail and the view at the end of the day. So definitely recommended!

Thief Roof Bar
This bar is located on the roof of the famous The Thief Hotel. If you have seen the Norwegian series Exit, you will recognise this bar as the four friends have had many drinks here. They make the most delicious cocktails and there is also a menu with light snacks. From here, you can see the Holmenkollen ski jump. In summer, there is also an outdoor terrace.

Pier 42
This bar is right opposite Central Station and part of the Hotel Amerikalinjen. There are lovely lounge sofas to sink into and the cocktail menu is a beautifully designed booklet; a treat in itself to read. It had been six months since I last drank my favourite cocktail, so the choice for me was not difficult. It was a Negroni! And my sister chose a Manhattan Sunrise. There was only one ice cube in the long drink glass, but what a one. It was a huge ice block, which was supposed to represent an apartment building in New York. A sun was stuck to the glass; the idea was to eat it after drinking your cocktail. It turned out to be candied mango. Live jazz concerts are regularly held in the basement. If you are there and like jazz, keep an eye on the agenda: Gustav Live Jazz Bar
.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, sites of the mentioned restaurants and bars.

Oslo | slapen

(English below)

Omdat mijn zusje in Oslo woont, kom ik daar de laatste jaren regelmatig.

Mijn zusje combineert een druk gezin met drie opgroeiende jongens met een fulltime baan als leraar aan de Oslo International School. Haar man is bezig met een startup en daarom vaak van huis. De laatste keer dat ik naar Oslo ging (pre COVID) heb ik haar daarom getrakteerd op een nachtje slapen in het centrum van Oslo, zodat ze een beetje kon bijkomen en wij ‘meisjesdingen’ konden doen.

COVID was natuurlijk wel een boosdoener, dus ik was blij dat ik in mei 2022 na drie jaar eindelijk weer mijn koffer kon pakken. Ik ging samen met een lieve vriendin en wij besloten niet bij mijn zusje te gaan logeren, maar een hotel te boeken.

De hotels heb ik puur op locatie geboekt, omdat ik dichtbij alle hotspots wilde zitten. Ze zijn een beetje hip en – heel Scandinavisch – super schoon. De eerste keer sliep ik in het Nordic Choice Comfort Hotel Grand Central. Dit hotel ligt aan het centraal station van Oslo. Wees vooral niet bang dat je ‘s nachts wordt wakker gehouden door het treinverkeer, want het zit heel ver van de perrons; je merkt er echt niets van. Ik kan niet van huis zonder oordoppen, omdat ik zo licht slaap en ik had ze in dit hotel niet eens nodig!

Comfort Hotel Grand Central
Comfort Hotel Grand Central
Comfort Hotel Grand Central

De laatste keer boekte ik Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station. Je ziet het al aan de naam: een zuster hotel. De kamers waren opvallend stil. Ook weer prima gelegen, 200 meter lopen van het station. 

Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station
Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station
Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station

In beide hotels had ik geen ontbijt geboekt. Ik vind het veel leuker om te ontbijten tussen de bewoners van de stad die ik bezoek. Tips voor ontbijt zal ik je later geven.

Natuurlijk zijn er ook andere, chiquere hotels in Oslo. Aanraders waar ik wel ben geweest, maar niet heb geslapen:

The Thief (als je van Noorse series houdt zie je dit hotel vaak voorbijkomen). Dit superdeluxe designhotel heeft een hele hippe rooftop cocktailbar waar je ook naar toe kan als je er niet slaapt. Vanaf het terras op de negende etage heb je een prachtig uitzicht over de Oslo fjord. Het ligt vlakbij Aker Brygge, een gebied dat is herontwikkeld door de gemeente Oslo na het faillissement van de daar gevestigde scheepswerf.

Hotel The Thief

Amerikalinjen Oslo. Aan de overkant van het station. Ze hebben hier een hele leuke loungebar waar je de meest heerlijke cocktails kunt bestellen. Verder is er regelmatig live jazz in de kelder. Hou hiervoor hun agenda in de gaten! Ook als je hier niet slaapt kan je uiteraard gebruik maken van deze faciliteiten.

Hotel Amerikalinjen

Since my sister lives in Oslo for several years now, I have been coming there regularly in recent years.
My sister combines a busy family with three growing boys with a full-time job as a teacher at the Oslo International School. Her husband is working on a start-up and is therefore often away from home. So the last time I went to Oslo (pre COVID), I treated her to a night’s sleep in the centre of Oslo so that she could recover a bit and we could do ‘girl things’.
COVID was of course a culprit, so I was happy to finally pack my bags again in May 2022 after three years. I went with a dear friend and we decided not to stay with my sister, but to book a hotel.
I booked the hotels purely on location, because I wanted to be close to all the hotspots. They are a bit hip and – very Scandinavian – super clean. The first time I slept in the Nordic Choice Comfort Hotel Grand Central. This hotel is located at the main train station in Oslo. Don’t worry about being kept awake at night by the train traffic as it is very far from the platforms; you won’t even notice it. I can’t leave home without earplugs because I sleep so lightly and I didn’t even need them in this hotel
.

Last time I booked Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station. You can tell by the name: a sister hotel. The rooms were remarkably quiet. Again, well located, 200 metres walk from the station. 

In both hotels I had not booked breakfast. I find it much nicer to have breakfast among the residents of the city I am visiting. Tips for breakfast I will give you later.

Of course, there are other, fancier hotels in Oslo. Some places I have been to but not slept:

The Thief (if you like Norwegian series, you will often see this hotel). This super deluxe design hotel has a very hip rooftop cocktail bar that you can also go to when you’re not sleeping there. From the terrace on the ninth floor, you have a beautiful view of the Oslo fjord. It is near Aker Brygge, an area redeveloped by Oslo City Council after the shipyard there went bankrupt.

Amerikalinjen Oslo. Across from the station. They have a very nice lounge bar where you can order the most delicious cocktails. Furthermore, there is regularly live jazz in the basement. Keep an eye on their agenda! Even if you don’t sleep here, you can still make use of these facilities.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, sites of the mentioned hotels.