Lieve volgers,

(English below)

Dit blog is een uit de hand gelopen hobby. Omdat mijn vrienden weten dat ik overal leuke hotels, restaurants, musea en winkels weet vroegen ze mij altijd om mijn tips als ze op reis gingen. Ik begon ermee dat voor hen op de mail te zetten. Toen ik er moe van werd dat iedere keer weer opnieuw te doen schreef ik het in een word document; uiteraard met linkjes naar alle genoemde adressen. Maar dan moest ik iedere keer die documenten sturen of mijn lieve vrienden kregen deze niet geopend. Daaruit is dit blog voortgevloeid. Dan hoef ik alleen maar de link naar de betreffende reis door te sturen.
En waarom zou ik dit blog niet openbaar zetten? Ik hou er uiteindelijk van om te delen.

Op verzoek van mijn buitenlandse volgers op Instagram heb ik inmiddels een Engelse vertaling geplaatst onderaan elk hoofdstuk.

Blijven jullie me volgen? Tot de volgende keer!

Liefs, Marion

Dear followers,

This blog is a hobby that got out of hand. Because my friends know that I know nice hotels, restaurants, museums and shops everywhere, they always asked me for my tips when they travel. I started putting them in the mail. When I got tired of doing that every time, I wrote it in a word documen with links to all the addresses mentioned, of course. But then I had to send those documents every time or my dear friends could not open them. That is how this blog came about. All I have to do is send the link to the relevant trip.
And why shouldn’t I make this blog public? After all, I like to share

At the request of my foreign followers on Instagram, I have now placed an English translation at the bottom of each chapter.

Will you continue to follow me? Until the next time!

Love, Marion

Hoe een Salade Ni√ßoise je leven kan veranderen…

“En opeens weet je het gewoon…het is tijd om iets nieuws te beginnen en te vertrouwen op de magie van het begin.” Citaat Meester Eckhart (14de eeuw).

(English below)

Jij hebt toch ook wel eens van die momenten in je leven dat je denkt: “Is dit het?”.
Ik had zo’n fase rond mijn veertigste, in het jaar 1991. Ik zat in een relatie die niet lekker ging; ik werkte bij hem (de wijnman) in het bedrijf en bedacht me dat als we uit elkaar zouden gaan ik dan ook geen baan meer zou hebben. Of misschien was de rek wel uit die relatie omd√°t ik in zijn bedrijf werkte; we zagen elkaar te veel.

We hadden een reis geboekt naar Toscane, half zakelijk half vakantie. Ik had een fijn huis gehuurd op het vroegere wijndomein van Fattoria de Catignano (8 km van Siena). Twee dagen voordat we zouden vertrekken zei de wijnman uit het niets: “Weet je, ik heb teveel aan mijn hoofd. Ik blijf thuis, dus ga maar alleen”. Grazie mille, bedankt dus. Ja, het ging echt lekker met die relatie. Met werkweken van 70 tot 80 uur was ik wel aan de vakantie toe. Dus inderdaad, ik ging – in mijn eentje. Ik ‘mocht’ gelukkig wel zijn auto meenemen, met airconditioning (in die tijd niet gewoon dat er airconditioning in een auto zat). Fijn hoor, nogmaals grazie mille.

Twee dagen later reed ik weg. Ik vind autorijden heerlijk, daarbij ben ik een verstandige rijder. Regelmatig stoppen, iets eten en drinken, ergens een nachtje blijven slapen, want ja de vakantie begint zodra je deur uitstapt. Ik had een heerlijke tijd daar in Toscane. De vroegere eigenaar van het wijnbedrijf onderhield nog steeds de moestuin en kwam me iedere dag de allerlekkerste rijpe tomaten brengen die nog warm waren van de zon en ik mocht zoveel verse basilicum plukken als ik nodig had. Ik had geen zin om naar huis te bellen, stuurde iedere dag een ansichtkaart met een kort berichtje wat ik zoal deed (bij thuiskomst werd me door de wijnman verteld dat dat absoluut niet prijs werd gesteld, jammer dan – grazie mille). Ik zou drie weken blijven, maar na twee weken had ik het eigenlijk wel gezien en besloot nog een weekje naar Zuid-Frankrijk te gaan. Ik belde Hotel Durante in Nice (de wijnman en ik gingen daar vaker naar toe, want dichtbij het station en de beste verbinding naar de Grand Prix van Monaco – de wijnman naar de races en ik naar het strand) en ze hadden zowaar nog plaats. Dus hop daar ging ik weer, airconditioning aan en door 122 tunnels richting naar Nice.

Ik checkte in bij het hotel en pakte mijn strandtas want ik had vanuit Itali√ę al een transat + matelas gereserveerd bij La Plage Beau Rivage en een tafeltje voor de lunch. Ik kwam helemaal bij in de warme zon onder mijn parasol. Lunchtijd! Natuurlijk bestelde ik een Salade Ni√ßoise, want als je in Nice bent… Oh wat smaakte deze heerlijk. Terwijl ik nipte aan mijn coupe de champagne bedacht ik dat het natuurlijk balen was dat ik de afgelopen weken in mijn eentje zat, maar dat het me ook veel rust had gegeven. Nog even genieten van de zon en dan naar het hotel, douchen en een heerlijk kopje thee voor mezelf zetten. D√°t moment was h√©t moment! Want – oh nee! – ik had mijn blik thee in het huis in Toscane laten staan. Ik dronk altijd losse thee, goede kwaliteit (verwend met goede wijn door de wijnman en dan gewend raken aan kwaliteit en ja het was toen al thee van Betjeman & Barton) en nam daarom altijd mijn eigen thee overal mee naar toe. En nu zat ik dus zonder en zou ik het met zakjes moeten doen. Mais non, natuurlijk niet. Ik wist wel een goede theewinkel op weg naar mijn hotel en zou even wat inslaan. En ineens bedacht ik me dat ik zou blijven bij de wijnman, maar zijn bedrijf zou verlaten en mijn eigen theewinkel zou beginnen. Echt op dat moment, met de smaak van de salade ni√ßoise nog in mijn mond. Ik verslikte mij bijna in mijn coupe de champagne, vroeg de ober om pen en papier en krabbelde op een heel klein blaadje het concept van mijn bedrijf neer: een winkel met de beste kwaliteit thee, zoetwaren, serviesgoed en alles rondom de gedekt theetafel en een groothandel in thee voor horeca en detailhandel.

En vandaag 14 augustus 2022 is het precies 30 jaar geleden dat ik na een jaar van voorbereiding de deuren van mijn eerste winkel opende. Ik zit in de trein en ben onderweg naar Parijs. Weer in mijn eentje, even stilstaan bij dat moment dertig jaar geleden, een glas champagne op een terras en mijmeren over de afgelopen jaren en wat het idee voor die theewinkel mij allemaal heeft gebracht.
Oh ja, de wijnman en ik gingen twee jaar later toch uit elkaar. Grazie mille, merci beaucoup.

How a Salade Niçoise can change your life...
‚ÄúAnd suddenly you just know‚Ķit‚Äôs time to start something new and trust the magic of beginnings.‚ÄĚ Quote Meister Eckhart
(14th century).

Do you have those moments in your life where you think: “Is this it?
I had such a phase around my 40th, in the year 1991. I was in a relationship that wasn’t going well; I worked for him (the wine man) in the company and thought to myself that if we broke up, I wouldn’t have a job either. Or maybe the reason I was in a relationship that wasn’t going well was because I worked in his company; we saw too much of each other.

We had booked a trip to Tuscany, half business, half holiday. I had rented a nice house on the former wine estate of Fattoria de Catignano (8 km from Siena). Two days before we were due to leave the wine man suddenly said: “You know, I have too much on my mind. I’m staying home, so go alone”. Grazie mille, thank you. Yes, things were really going well with that relationship. With working weeks of 70 to 80 hours, I was ready for a holiday. So yes, I went – on my own. Luckily I was ‘allowed’ to take his car, with air-conditioning (in those days it was not normal to have air-conditioning in a car). Great, once again grazie mille.

Two days later I drove off. I love driving, and I am a sensible driver. I stop regularly, have something to eat and drink, spend the night somewhere, because yes, the holiday starts as soon as you step out of your front door. I had a wonderful time there in Tuscany. The former owner of the winery still tended the vegetable garden and came every day to bring me the tastiest ripe tomatoes that were still warm from the sun and I could pick as much fresh basil as I needed. I didn’t feel like calling home, so I sent a postcard every day with a short message about what I was doing (when I got home, I was told by the wine man that this was absolutely not appreciated, too bad – grazie mille). I was supposed to stay for three weeks, but after two weeks I had actually seen enough and decided to go to the South of France for another week. I phoned Hotel Durante in Nice (the wine man and I often went there, because it was close to the station and the best connection to the Monaco Grand Prix – the wine man went to the races and I went to the beach) and they actually still had room. So off I went, air conditioning on and through 122 tunnels to Nice.

I checked in at the hotel and grabbed my beach bag because I had already booked a transat + matelas at La Plage Beau Rivage and a table for lunch. I recovered in the warm sun under my parasol. Lunchtime! Of course I ordered a Salade Niçoise, because when in Nice…. Oh how delicious it was. While I sipped my coupe de champagne I thought that of course it was a pity that I was on my own the past weeks, but that it had also given me a lot of rest. I still enjoyed the sunshine for a while before going back to the hotel to take a shower and making myself a nice cup of tea. That moment was the moment! Because Рoh no! РI had left my tin of tea in the house in Tuscany. I always drank loose tea, good quality (spoiled with good wine by the wine man and then getting used to quality and yes it was already tea from Betjeman & Barton) and therefore I always took my own tea with me everywhere. And now I was without and would have to make do with bags. Mais non, of course not. I knew of a good tea shop on the way to my hotel and was going to stock up. And suddenly I knew that I would stay with the wine man, but would leave his business and start my own tea shop. Right then with the taste of the Salad Niçoise still in my mouth, I almost choked on my coupe de champagne, asked the waiter for a pen and paper and scribbled down the concept of my business on a very small piece of paper: a shop selling the best quality teas, sweets, crockery and everything around the tea table covered and a wholesale tea business for restaurants, hotels and retail sectors.

And today, the 14th of August 2022, it is exactly 30 years since I opened the doors of my first shop after a year of preparation. I am on the train and on my way to Paris. On my own again, I will go and have a glass of champagne on a terrace, reflecting that moment 30 years ago and musing about the past years and what the idea for the tea shop brought me.
Oh yes, the wine man and I did break up two years later. Grazie mille, merci beaucoup.

Soupe de poisson of bouillabaisse…

… over een vriendschap.

(English below)

Onlangs was ik in Marseille en als er iets is dat je daar moet eten dan is het wel soupe de poisson of bouillabaisse want die komen daarvandaan. En als ik aan vissoep en bouillabaisse denk, denk ik aan een hele lieve vriendin. Vandaag 1 augustus 2022 is het 45 jaar geleden dat ik voor haar ging werken als secretaresse en al snel ontstond een bijzondere vriendschap. 24 was ik en directiesecretaresse bij een jong, bloeiend en groeiend bedrijf. In 1977 was het heel bijzonder dat een vrouw aan het hoofd van een commercieel bedrijf stond. Zij was toen 33.
Tussen het werk door praatten we over van alles: onszelf, onze jeugd, sterrenrestaurants, de mannen in ons leven. We leerden elkaar steeds beter kennen en een jaar later vroeg ze mij mee te gaan naar Zuid-Frankrijk. Haar broer had een flat gekocht in Cannes en het leek haar leuk om daar samen met mij een week naar toe te gaan.

En daar gingen we; in haar donkerblauwe Jaguar. Wat een feest. Eerst naar Parijs, we sliepen een nachtje in het Intercontinental Hotel destijds nog in de Rue de Castiglione. We moesten lachen om de piepkleine kamer, die in mijn herinnering ongeveer 12 vierkante meter was. Daarna in één keer door naar Cannes. Ik las de kaart en zij had mij streng toegesproken dat het niet de bedoeling was om in slaap te vallen. Ja baas.

Toen we in de late middag (of was het vroege avond, ik weet het niet meer) aankwamen in de flat was er niets te eten. Geen nood, we gingen meteen naar de Boulevard De Croisettes. Tja, waar moesten we eten? We hadden wel een Guide Michelin bij ons, maar die lag nog in de flat. Oh wat hadden we een trek. Dit terras dan maar. Nee hoor, TL-verlichting, ongezellig. Die dan maar? Oui! Het was inmiddels tegen 21.00 uur – aan de C√īte een hele normale tijd om aan tafel te gaan. Nadat we de kaart hadden bestudeerd besloten we voor de ‘soupe de poisson’ te gaan; geen idee wat we zouden krijgen, want we hadden dat allebei nog nooit gegeten. En toen kwam die hoor. Zo’n ouderwetse witte soepterrine met leeuwenkoppen en een grote soeplepel erin, een schaaltje croutons, een bakje met geraspte Gruy√®re en een bakje met rouille. Wat moesten we daarmee doen? We keken om ons heen en begrepen dat het de bedoeling was dat je zelf de soep opschept, de rouille op de croutons moet smeren, in de soep doet en vervolgens de kaas eroverheen strooit. Direct begon de soep te binden. En toen die eerste hap… Goddelijk! N√≥g maar een beetje opscheppen, pourquois pas? Ja, op dat moment kwam de vissoep in mijn leven.

Ik heb zesenhalf jaar voor mijn vriendin gewerkt. Ik vertrok naar een andere baan; de vriendschap bleef.

Bijna twintig jaar later, 1995. Mijn vriendin nodigde mij en een andere vriendin van haar uit voor een heel lang weekend Cannes. Ze had er een appartement gehuurd pal naast het Carlton Hotel. Overdag lagen we heerlijk te zonnebaden op het ponton van het hotel, ’s avonds gingen we er feestelijk dineren want er was vuurwerk. We keken in de menukaart: geen vissoep, maar wel bouillabaisse. Nou die dan maar. Het bleek een gerecht dat in zes gangen werd geserveerd. Het ene gerechtje nog verfijnder dan het andere, maar toen we eindelijk aan de echte bouillabaisse (nee, dat is geen soep, maar dat is de vis waarvan de soep is getrokken) toe waren, hadden we geen trek meer. Oh ja het was d√©licieux, maar – excusez-nous – echt te veel, pas de dessert, nee laat de caf√© ook maar zitten. Wat hebben we erom moeten lachen.

Al zo’n veertig jaar ga ik een paar keer per jaar naar Parijs en altijd eet ik oesters (oui, avec une coupe de champagne) bij Brasserie Terminus Nord voordat ik de Thalys naar huis neem. In de winter staat de vissoep daar op de kaart en dat is echt allerlekkerste vissoep die ik ken. Okay heel lang geleden in de tijd van Gerard Fagel en Wulf Engel kon je bij Auberge De Hoefslag ook een heerlijke vissoep eten, maar daar zat zoveel kreeftenfond in, dat het eigenlijk meer een bisque was. Toen ik in juli in Marseille was at ik in het Mucem een heerlijke vissoep in de Brasserie/Restaurant La Cuisine (een restaurant van Gerald Passedat – zijn restaurant Le Petit Nice heeft sinds 2008 drie sterren).

De soupe de poisson is nog steeds een gerecht dat ik graag eet. En natuurlijk denk ik dan altijd even aan aan mijn vriendin.

Soupe de poisson or bouillabaisse… about a friendship.

Recently I was in Marseille and if there is anything you should eat there, it is soupe de poisson or bouillabaisse because they come from there. And when I think of fish soup and bouillabaisse, I think of a very dear friend. Today, 1 August 2022, it is 45 years ago that I started working for her as a secretary and a special friendship quickly developed. I was 24 and an executive secretary in a young, flourishing and growing company. In 1977, it was very special to have a woman at the head of a commercial company. She was 32 at the time.
In between work we talked about a lot: ourselves, our childhoods, Michelin star restaurants, the men in our lives. We got to know each other better and better and a year later she asked me to go with her to the South of France. Her brother had bought a flat in Cannes and she thought it would be nice to go there with me for a week.

And there we went, in her dark blue Jaguar. What a party. First to Paris, we stayed one night at the Intercontinental Hotel, then still on Rue de Castiglione. We had to laugh about the tiny room, which in my memory was about 12 square metres. Then we went on to Cannes in one go. I was reading the map and she had sternly told me not to fall asleep. Yes, boss.

When we arrived at the flat in the late afternoon (or was it early evening, I don’t remember) there was nothing to eat. No problem, we went straight to the Boulevard de Croisettes. Where should we eat? We did have a Guide Michelin with us, but it was still in the flat. Oh, we were so hungry. This terrace then. No, fluorescent lighting, not very cosy. That one then? Oui! By now it was around 9 p.m. – on the C√īte a very normal time to have dinner. After studying the menu, we decided to go for the ‘soupe de poisson’; no idea what we would get, as neither of us had ever eaten this before. And then it came. One of those old-fashioned white soup tureens with lion’s heads and a big ladle in it, a bowl of croutons, a small bowl of grated Gruy√®re and a small bowl of rouille. What were we supposed to do with all that? We looked around and understood that the idea was to ladle out the soup, spread the rouille on the croutons, put it in the soup and then sprinkle the cheese on top. Immediately the soup started to bind. And then the first bite‚Ķ Divine! Just a little more, pourquoi pas? Yes, that is when the fish soup came into my life.

I worked for my friend for six and a half years. In 1983 I left for another job; the friendship remained.

Almost twenty years later, 1995. My friend invited me and another friend of hers for a very long weekend in Cannes. She had rented a flat right next to the Carlton Hotel. During the day, we sunbathed on the pontoon of the hotel, in the evening we had a festive dinner because there were fireworks. We looked at the menu: no fish soup, but bouillabaisse. Well, that would be it. It turned out to be a dish that was served in six courses. One dish more refined than the other, but when we finally reached the real bouillabaisse (no, that is not soup, but that is the fish from which the soup is made), we already lost our appetite. Oh yes, it was délicieux, but Рexcusez-nous Рreally too much, pas de dessert, no please Рforget le café. We had to laugh about it.

I have been going to Paris a few times a year for about forty years and I always eat oysters (oui, avec une coupe de champagne) at Brasserie Terminus Nord before taking the Thalys home. In winter, the fish soup is on the menu and that is really the best fish soup I know. Okay, a long time ago, in the time of Gerard Fagel and Wulf Engel, you could also have a delicious fish soup at Auberge De Hoefslag, but it had so much lobster stock in it, it was more like a bisque. When I was in Marseille in July, I ate a delicious fish soup at the Brasserie/Restaurant La Cuisine (a restaurant run by Gerald Passedat – his restaurant Le Petit Nice has had three stars since 2008).

The soupe de poisson is still a dish that I love to eat. And of course when I do order it I always think of my friend.

Parijs | slapen

(English below | Sleeping In Paris)

Steeds meer krijg ik priv√© berichtjes van vrienden die mij vragen waar je leuk in Parijs kan slapen. Nou, ik kan je vertellen in Parijs wemelt het van de leuke hotelletjes; je kan elke hippe reisgids erop naslaan. Maar spreken uit eigen ervaring is natuurlijk de beste aanbeveling. Ik heb in heel veel leuke hotels geslapen. Had ik een nieuwe relatie (hmm) dan was het logisch dat we op de meest romantische plek in de stad van de liefde, de liefde wilden… nou ja. Laat ik er niet verder over uit wijden.
Voor mijn werk moest ik jaarlijks twee tot drie keer in Parijs zijn. Vervelend? Nooit natuurlijk! Ik plakte er altijd een paar dagen aan vast. Ik wilde ge√Įnspireerd worden door een nieuw winkelconcept of eten in dat ontzettend leuke, nieuwe restaurant of gewoon slenteren door de straten om ergens op een terrasje neer te ploffen en een ‘coupe de champagne’ te bestellen en te kijken naar de goed geklede Parisiennes die voorbijkwamen. Je leeft tenslotte maar ‘une fois, n’est pas’?
Als je al zo’n veertig jaar een paar keer per jaar naar Parijs gaat, word je steeds effici√ęnter. Ik ben de laatste twintig jaar altijd met de trein gegaan. Geen gedoe met je auto, zo fijn. Op een gegeven moment had ik bedacht dat mijn hotel vanaf het Gare Du Nord met de metro bereikbaar moest zijn zonder over te hoeven stappen. Dat vind ik met een koffer namelijk een crime. Soms kom je in een metrostation terecht waar je zolang moet lopen en zoveel trappen op en af moet… wat een gedoe! Metrolijn 4 gaat rechtstreeks naar Saint-Germain-des-Pr√©. Een heel leuk quartier om te slapen, te eten, te shoppen en te wandelen. lk heb in die jaren heel veel hotels in deze wijk van binnen gezien. Helaas werden de leuke kleine hotels verkocht, verbouwd en daardoor niet meer te betalen. Zo jammer. Maar eentje is er nog steeds:

Hotel Des Marronniers
Vanaf het metrostation ‘√Čglise Saint Germain’ loop je in drie minuten naar dit hotel in de Rue Jacob. Ondertussen zie je meteen waar je je eerste drankje kan drinken, namelijk bij Les Deux Magots. Het hotel ligt aan een binnenplaats (een ‘cour’ in goed Frans) en dat is wel zo fijn, want dan heb je geen last van de vuilniswagens die voor dag en dauw door de straten van Parijs rijden om de stad schoon te houden. De kamers zijn klein (maar je hoeft er alleen maar te slapen toch?), klassiek ingericht en van alle gemakken voorzien. Als je geluk hebt zit je hoog aan de achterkant en heb je een geweldig uitzicht op de tinnen daken van Parijs. Dan voel je ook echt dat je er bent. Overigens zijn alle kamers op elke etage en ook aan de voorkant uitstekend hoor, dus daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. Bij mooi weer wordt het (prima!) ontbijt in de ‘cour’ geserveerd.

Hoewel het heerlijk is om in Saint-Germain-des-Pr√© te slapen, vind ik het de laatste jaren toch handiger om ‘gewoon’ tegenover het Gare Du Nord te slapen. Je komt aan met de trein, wandelt naar de overkant om je koffer af te geven, je hebt je handen vrij en je pakt zo de metro naar waar je zijn wil. Metrolijn 4 gaat rechtstreeks naar Saint-German-des-Pr√©s; het openbaar vervoer in Parijs is sowieso heel goed geregeld. Als ik de tijd heb neem ik soms ook de bus; het is soms zo fijn om Parijs eens op een andere manier te zien.
Op de dag van vertrek laat je je koffer achter bij de portier, geniet van je laatste dag, je hoeft niet meer speciaal naar je hotel om je koffer op te halen, maar gaat rechtstreeks naar het Gare Du Nord. Je haalt je bagage op en geniet misschien nog van een bordje oesters en een glas champagne bij Brasserie Terminus Nord (ze zijn gewend dat de meeste gasten met bagage binnenkomen) en daarna loop je op je gemak naar de Thalys. Au revoir Paris, à la prochaine!

25 Hours Hotel Terminus Nord
Dit √ľber hippe hotel zit tegenover het Gare Du Nord en is onderdeel van een Duitse keten. Het zit boven Brasserie Terminus Nord (geen onderdeel van het hotel – daarover later meer). Ik heb er ook voor de verbouwing zeer regelmatig geslapen en hoewel het prachtige Art Nouveau glas-in-lood het helaas heeft moeten ontgelden kan ik niet anders zeggen dan dat het echt een fijne plek om te verblijven. Er zijn kleine en grote kamers, met of zonder uitzicht op de prachtige hoofdentree van het Gare Du Nord (dat laatste heeft zonder meer mijn voorkeur) en de kamers zijn kleurrijk ingericht. De Sape Bar op de eerste etage is een leuke plek voor een aperitief of een afzakkertje; bovendien zit er een NENI restaurant, onderdeel van het imperium van de familie Molcho. In Amsterdam vind je ook een NENI en in nog heel veel andere Europese steden.

Hotel Des Deux Gares
Dit hotel zit om de hoek van het Gare du Nord en is er maar 300 meter lopen vandaan. Er is veel aan het veranderen in deze buurt en er komen steeds meer leuke hotels en restaurants bij. Het hotel is onderdeel van de Touriste Group, die nog een paar andere eigentijds ingerichte hotels heeft in verschillende wijken van Parijs. Het interieur is ontworpen door de Engelsman Luke Edward Hall. Ik heb er zelf nog niet geslapen, maar dat ga ik de volgende keer zeker doen omdat ik er alleen maar positieve berichten over heb gelezen. Ik ben wel even binnen geweest om te zien of ik het leuk genoeg vond om over te schrijven; hier het resultaat! Aan de overkant zit het Café Des Deux Gares. Daar heb ik echt heerlijk gegeten Рdat lees je in mijn volgende blog met tips voor restaurants in Parijs. Klik hier voor een compleet overzicht van de andere hotels van deze leuke keten.

De volgende keer: gaan we lunchen en dineren in Parijs. À bientot!

Paris | sleeping

More and more I get private messages from friends asking me where to sleep in Paris. Well, I can tell you Paris is full of nice hotels; you can check any trendy travel guide. But of course, speaking from your own experience is the best recommendation. I have slept in many nice hotels. If I was in a new relationship (hmm), it was only natural that we would want to stay in the most romantic place in the city of love, to make…. well. Let me not dwell on it.
My job required me to be in Paris two or three times a year. Boring? Never, of course! I always added a few days. I wanted to be inspired by a new shop concept or eat in that incredibly nice, new restaurant or just stroll through the streets and sit down on a terrace somewhere and order a ‘coupe de champagne’ and look at the well-dressed Parisians passing by. After all, you only live ‘une fois, n’est pas’?
If you have been going to Paris a couple of times a year for about forty years, you become more and more efficient. For the last twenty years, I have always gone by train. No hassle with the car, that’s great. At one point I thought that my hotel should be accessible by metro from the Gare Du Nord without having to change trains. I find that a crime with a suitcase. Sometimes you end up in a metro station, where you have to walk for so long and climb up and down so many stairs‚Ķ What a hassle! Metro line 4 goes directly to Saint-Germain-des-Pr√©. A very nice quartier to sleep, eat, shop and walk. I have seen many hotels in this quarter from the inside. Unfortunately, the nice little hotels were being sold, renovated and therefore no longer affordable. Such a shame. But one is still there:

Hotel Des Marronniers
From the underground station ‘√Čglise Saint Germain’, you can walk to this hotel in the Rue Jacob in three minutes. Meanwhile, you can immediately see where to have your first drink, namely at Les Deux Magots. The hotel is situated in a courtyard, which is good for avoiding the rubbish trucks that pass through the streets of Paris before dawn to keep the city clean. The rooms are small (but you only have to sleep there, right?), classically furnished and fully equipped. If you’re lucky, you’ll be high up at the back and have a great view of the tin roofs of Paris. Then you really feel that you are there. By the way, all the rooms on each floor and also at the front are excellent. So you really don’t need to worry about that. In fine weather, breakfast is served in the court yard.

Although it is lovely to sleep in Saint-Germain-des-Pr√©, in recent years I have found it more convenient to sleep ‘just’ opposite the Gare Du Nord. You arrive by train, walk to the other side to drop off your suitcase, you have your hands free and you take the metro to where you want to be. Metro line 4 goes directly to Saint-German-des-Pr√©s; the public transport in Paris is very good anyway. If I have time, I sometimes take the bus; it is so nice to see Paris in a different way.
On the day of departure, leave your suitcase at the doorman, enjoy your last day, you don’t have to go to your hotel to pick up your luggage, but go directly to the Gare Du Nord. Pick up your bags, perhaps enjoy a plate of oysters and a glass of champagne at Brasserie Terminus Nord (they are used to most guests arriving with luggage) and walk leisurely to the Thalys. Au revoir Paris, √† la prochaine!

25 Hours Hotel Terminus Nord
This √ľber hip hotel is located opposite the Gare Du Nord and is part of a German chain. It is located above Brasserie Terminus Nord (not part of the hotel – more on that restaurant later). I have slept there regularly before the renovation and although the beautiful Art Nouveau stained glass unfortunately had to go, I can only say that it is a really nice place to stay. There are small and large rooms, with or without a view of the beautiful main entrance of the Gare Du Nord (the latter is definitely my preference) and the rooms are colourfully decorated. The Sape Bar on the first floor is a nice place for an aperitif or a nightcap; there is also a NENI restaurant, part of the Molcho family empire. There is a NENI in Amsterdam, and also in many other European cities.

Hotel Des Deux Gares
This hotel is around the corner from the Gare du Nord and is only 300 metres away on foot. There is a lot of change in this neighbourhood and more and more nice hotels and restaurants are added. The hotel is part of the Touriste Group, which has a few other contemporary hotels in different areas of Paris and even one in London. The interior was designed by Englishman Luke Edward Hall. I haven’t slept there yet, but I will next time because I have read nothing but positive reviews. I did go inside to see if I liked it enough to write about it; here is the result! Across the street is their tiny Caf√© Des Deux Gares. I had a really lovely meal there – you can read about it in my next blog with tips for restaurants in Paris. Click here for a complete overview of the other hotels of this nice chain.

Next time:
We will have lunch and dinner in Paris. À bientot!

Photo credits: Marion van den Blik, sites of the mentioned hotels

Oslo | city trip

Uitzicht op het stadhuis vanaf de Oslo fjord.

(English below – Oslo | city trip)

Omdat ik al een aantal keren in Oslo ben geweest heb ik inmiddels al heel veel gedaan, maar ook heel veel niet. Gelukkig dat mijn zusje daar woont, dus ik ga er zeker nog een aantal keren naartoe om de nieuwste hotspots te bezoeken om die met jullie te delen.

In dit dit blog ga ik je – aan de hand van mijn ervaringen – vertellen hoe een weekend er uit zou kunnen zien. Het ligt er natuurlijk aan waar je voor kiest. Wij gingen de laatste keer op donderdag heen en zondag terug.

Het is natuurlijk altijd handig om een boekje over Oslo te kopen. Let echter wel op dat dit een een recente uitgave is, want er is het laatste jaar een aantal prachtige gebouwen geopend. Ik heb nog een boekje ‘Oslo 100%’ van Mo’media uit 2017. De boekjes 100% worden niet meer uitgegeven; de uitgeverij is inmiddels overgestapt op ‘Time To Momo’, maar helaas is er geen nieuwe uitgave van Oslo. Best wel jammer, aangezien Oslo toch echt wel een gave stad is om naar toe te gaan. Bij de ANWB kan je nog wel een reisgids kopen, maar ook deze is gedateerd want van 2017. Zorg in ieder geval voor een handige plattegrond (o.a. verkrijgbaar bij Visitor Centre in het Centraal Station in Oslo).

Tip: alle hieronder in vetgedrukt blauw genoemde restaurants, caf√©’s, culturele attracties etc. heb ik in mijn eerdere blogs over Oslo al een keer uitgebreider besproken. Dus het is aan te raden die te lezen voordat je vertrekt.

Dag I
Goed. Je hebt je vluchten en hotel geboekt (zie mijn tips). Voor een weekend is het natuurlijk handig om met handbagage te reizen, dat voorkomt wachttijd op de heen- en de terugreis. Als je op Oslo Gardemoen aankomt, volg je de borden naar de treinen. Het kopen van de tickets is simpel, maar er zijn ook loketten waar je fijn wordt geholpen. In een half uurtje zit je met de Flytoget (sneltrein) in het centrum van Oslo. Zo tijd voor koffie! Daar heb je na de reis wel trek in. In de √ėstbanehallen (markthallen) die vast zit aan het Centraal Station kan je bij Steam Kaffebar een heerlijke koffie bestellen, want daar ben je inmiddels best wel aan toe. Het handige is dat tegenover Steam het Oslo Visitor Centre zit. Loop daar even naar binnen voor een handige plattegrond en misschien een up-to-date boekje met informatie over wat er zoal te doen is op het moment dat jij er bent. Je kan hier trouwens ook verschillende kortingskaarten krijgen op bijvoorbeeld openbaar vervoer, een boottocht boeken (handig!)
Vervolgens loop je naar je hotel om in te checken. Zo je bagage ben je kwijt, dus heb je je handen vrij.

Loop vanaf je hotel terug richting het Centraal Station en bezoek het Operahuset, de Deichman Bj√łrvika bibliotheek en loop daarna richting het Munchmuseet dat ook zeker een bezoek waard is. Misschien is het tijd voor een kopje thee of wellicht is het al tijd voor een aperitief. Op de 13de etage van het Munchmuseet zit Kranen Bar met een groot terras. Bij mooi weer zit je hier heerlijk en kan je genieten van het prachtige uitzicht en de heerlijkste cocktails.

Inmiddels heb je misschien wel trek gekregen. Loop terug naar het Opera House en ga naar de Radhusgate. Volg deze straat richting het stadhuis (R√•dhuset ), je ziet links Cafe Skansen. Je herkent het direct aan de geel geschilderde buitenmuren. Er is een terras, maar eigenlijk is het binnen leuker, gezelliger. Geniet van een heerlijke Noorse maaltijd voordat je terug gaat naar je hotel. Of misschien drink je nog ergens iets. Ik denk dat je de na deze eerste, lange dag met veel indrukken heerlijk slaapt.

DAG II
Wij vonden het ontbijt in ons hotel er niet zo lekker uitzien, dus weken we uit naar het inmiddels vertrouwde Steam Kaffebar in de √ėstbanehallen. Dat is wel zo gemakkelijk want achter het centraal station begint de Akerselva; deze rivier loopt als een groene long door Oslo. Als je deze volgt maak je een leuke wandeling, want je komt via de rivier langs alternatieve galeries, prachtige oude industri√ęle gebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen, over bijzondere bruggen, langs mooie kunstwerken en de meest bijzondere nieuwbouw. Het rustige water wordt afgewisseld door kleine en grotere watervallen. Loop door totdat je bij de Mathallen komt; de eerste roodhal van Oslo. Inmiddels heb je vast wel trek gekregen, dus loop naar binnen en kijk je ogen uit. Er zijn delicatessenwinkels en restaurants en je zal er altijd een plekje vinden om iets te eten. Er zit trouwens ook een mooie theewinkel (sorry, die interesse blijft altijd). Loop na de lunch naar de wijk Gr√ľnerl√łkka. Dit is d√© hippe wijk van dit moment. Ik zag er leuke barretjes, restaurants, vintage winkels en leuke terrassen. Slenter heerlijk maar vergeet niet te drinken. Dat kan bijvoorbeeld bij Godt Br√łd. Dit is een ambachtelijke bakkerij waar je kan ontbijten of lunchen, maar ook gerust naar binnen kan gaan voor koffie, thee of huisgemaakte limonade. Loop nu op je gemak richting Aker Brygge. Het is inmiddels misschien tijd voor een aperitief. Er zijn genoeg horecagelegenheden op Aker Brygge, maar misschien is de Thief Roof Bar dan wel de leukste. Een van de duurste hotels van Oslo, maar je hoeft er niet te slapen om er een drankje te drinken. Niet goedkoop, maar het uitzicht is gratis!
En dan is het tijd voor alweer voor het diner. Ik kan je Solsiden Restaurant van harte aanbevelen. Maar… het is er altijd vol dus reserveer zodra je je reis hebt gepland! Ze hebben overigens twee shifts. Wij hebben er een keer al om 16.30 uur gegeten. Dat lijkt heel vroeg, maar we hebben er overdag rekening mee gehouden en daarom het aperitief overgeslagen. We gingen om 21.30 uur van tafel, zijn vervolgens richting hotel gegaan en hebben toen nog een heerlijke cocktail bij Pier 42, de bar van Hotel Amerikalinjen, genomen. En zoals je begrijpt hebben we daarna heerlijk geslapen.

Dag III
Tja, wordt het team Kaffebar voor het ontbijt of een andere vestiging van Godt Br√łd vlak bij het Munch museum? Als het mooi weer is, is deze dag bij uitstek geschikt om naar de Vigeland Beeldentuin te gaan. Het is wat verder weg, ongeveer een uurtje lopen. Heb je daar geen zin in dan kan je natuurlijk een taxi nemen of vanaf het centraal station met bus 31. Of je neemt de Hop on – Hop off bus. Je kan opstappen bij het Centraal Station; de bus gaat via een aantal belangrijke gebouwen langs het Koninklijk Paleis naar het Vigeland Park. Je kan overal uitstappen en dat is misschien wel zo handig.
Zelf ben ik nog niet in het Vigeland Park geweest, maar het staat bovenaan mijn lijstje voor de volgende keer. Het park is eigenlijk een openluchtmuseum met beelden van √©√©n kunstenaar, Gustav Vigeland, en wordt ook wel het ‘blotebeeldenpark’ genoemd. De beelden symboliseren de kringloop van het leven. In het Kafe Vigeland serveren ze goede koffie en Noorse lekkernijen.
Heb je nog energie over dan kan je via een andere route teruglopen via het Koninklijk Paleis (heb je dat ook gezien) en dan loop je zo het centrum in. Misschien heb je zin om nog even te winkelen of het Stadhuis te bezoeken om de zaal te bekijken waar ieder jaar de Nobel Prijs voor de Vrede wordt uitgereikt. Ik kan je vertellen, dat is zeer indrukwekkend. Of je loopt de Aker Brygge op (er zit achter de Aker Brygge ook een mooi winkelcentrum) en brengt een bezoek aan het Astrup Faernley Museet. Mijn favoriete museum in Oslo. Ik denk dat je alweer trek hebt gekregen. Er is genoeg in de buurt, maar het Italiaanse restaurant Venti.Venti in het Astrup Fearnley kan ik van harte aanbevelen en ze hebben ook nog eens goede wijnen.

Dag IV
Na het ontbijt liepen we naar de haven tegenover het stadhuis, want we hadden tickets voor een twee uur durende boottocht. De tickets hadden we de eerste dag al gekocht bij het Oslo Visitor Centre. De boot vertrekt om 10.30 uur en is om precies 12.30 uur weer terug. Zorg dat je op tijd bent, want dan heb je de best kans op een goede plek (bakboord). Ter informatie: er is een bar waar je frisdrank en thee of koffie kan krijgen (kopen). We hadden best trek gekregen en omdat we om 14.00 uur richting luchthaven moesten zochten we snel een leuk terras voor een lichte lunch. Bij Pastis Bistrobar at ik de allerlekkerste toast avocado met een gepocheerd ei ooit, dat is een echte aanrader.
Nadat we de koffer bij het hotel hadden opgehaald liepen we naar het station en binnen no time waren we op Gardemoen. Daar geen toestanden zoals op Schiphol, dus we waren snel door de security. Op de luchthaven hebben we voorbij de security bij Fiskeriet nog een Scandinavische snack genomen met een glas wijn. Gelukkig maar, want we hadden een uur vertraging, waardoor we uiteindelijk pas om 20.00 uur op Schiphol aankwamen. Het ongemak van de vertraging waren we snel vergeten, want we keken terug op een heerlijk, inspirerend weekend in Oslo.

Tijdens de boottocht kan je het glazen wrakschip van heel dichtbij zien.

Wij waren precies 72 uur in Oslo, verdeeld over vier dagen. We hadden het gevoel er een week te zijn geweest en toch hadden we nog niet alles gezien. Kortom, we komen terug!

Winkelen
Oh ja. Misschien denk je wel: “Hoe zit het eigenlijk met de winkels. Daar heb ik niets over gelezen”. Dat klopt. Ik had er gewoonweg iedere keer dat ik in Oslo was geen tijd voor. En dat voor iemand die zelf twee prachtige thee- annex cadeauwinkels heeft gehad en dol is op het bezoeken van winkels met aparte concepten! Eigenlijk ondenkbaar toch? De volgende reis naar Oslo heb ik een doel. Ik ga een hele dag op zoek naar leuke winkels, zodat ik jullie kan vertellen waar je naartoe kan.

We gaan naar Parijs!
In mijn volgende blog ga ik je meenemen naar mijn geliefde Parijs. Ik krijg zoveel priv√© verzoeken of ik een leuk hotel(letje) weet en waar je kan gaan eten. Dus… √† bientot!

Oslo | city trip

Because I have been to Oslo several times now, I have already done a lot, but also a lot not. Luckily, my sister lives there, so I will definitely be going there a few more times to visit the latest hotspots to share with you. In this blog, I will tell you – based on my experiences – what a weekend might look like. Of course, it depends on what you choose. Last time, we went on Thursday and came back on Sunday.

It is of course always useful to buy a booklet about Oslo. But make sure it is a recent edition, because a number of beautiful buildings have been opened in the last year. I still have a booklet ‘Oslo 100%’ by Mo’media from 2017. The booklets 100% are no longer published; the publisher has now switched to ‘Time To Momo’, but unfortunately there is no new edition of Oslo. Quite a pity, since Oslo really is a cool city to go to. At the ANWB you can still buy a travel guide, but this one is also dated because it’s from 2017. In any case, make sure you have a handy map (available, for example, from the Visitor Centre at Oslo Central Station).

Note: all the restaurants, caf√©s, cultural attractions, etc. highlighted in bold blue below have already been covered in my earlier blogs about Oslo. So it’s advisable to read those before you leave.

Day I
Good. You have booked your flights and hotel (see my previous blog Oslo | Sleeping) . For a weekend, it is of course convenient to travel with hand luggage, which prevents waiting time on the outward and return journeys. When you arrive at Oslo Gardemoen, follow the signs to the trains. Buying tickets is simple, but there are also ticket offices where you will be helped. In half an hour the Flytoget(express train) will take you to the centre of Oslo. Time for a coffee! You will be hungry after the trip. In the √ėstbanehallen (market hall), which is attached to the Central Station, you can order a delicious coffee at Steam Kaffebar, because you are now quite ready for it. The handy thing is that opposite Steam is the Oslo Visitor Centre. Drop in for a handy map and maybe an up-to-date booklet on what’s on when you’re there.
Then walk to your hotel to check in. That way, you’ve got rid of your luggage and your hands are free.

Walk from your hotel back towards Central Station and visit the Operahuset, the Deichman Bj√łrvika Library and then walk towards the Munchmuseet which is also worth a visit. Perhaps it is time for a cup of tea or an aperitif. On the 13th floor of the Munchmuseet, there is Kranen Bar with a large terrace. When the weather is nice, you can sit here and enjoy the beautiful view and the most delicious cocktails.

By now you may have become hungry. Walk back to the Opera House and go to Radhusgate. Follow this street towards the city hall (Rådhuset), you will see Cafe Skansen on your left. You can immediately recognise it by the yellow painted outside walls. There is a terrace, but actually it is more fun inside. Enjoy a delicious Norwegian meal before heading back to your hotel. Or maybe have a drink somewhere. I think you will sleep well after this first long day with many impressions.

DAY II
We didn’t like the breakfast in our hotel, so we went to the now familiar Steam Kaffebar in the √ėstbanehallen. This is easy because behind the central station begins the Akerselva; this river runs like a green lung through Oslo. If you follow it, you’ll have a nice walk, as the river will take you past alternative galleries, beautiful old industrial buildings that have been given a new purpose, over special bridges, past beautiful works of art and the most unusual new buildings. The calm water is interspersed with small and bigger waterfalls. Keep walking until you reach Mathallen, Oslo’s first foodhall. By now you must be hungry, so go inside and feast your eyes. There are delicatessens and restaurants and you will always find a place to eat. There’s also a lovely tea shop (sorry, I’m always interested). After lunch, walk to the Gr√ľnerl√łkka district. This is the hippest neighbourhood at the moment. I saw nice bars, restaurants, vintage shops and nice terraces. Have a nice stroll but don’t forget to drink. You can do that for example at Godt Br√łd. This is a traditional bakery where you can have breakfast or lunch, but you can also go inside for coffee, tea or homemade lemonade. Now walk at your leisure towards Aker Brygge. It might be time for an aperitif. There are plenty of places to eat at Aker Brygge, but perhaps Thief Roof Bar is the best. One of Oslo’s most expensive hotels, but you don’t have to sleep there to have a drink. Not cheap, but the view is free!

And then it’s time for dinner again. I can heartily recommend Solsiden Restaurant. But‚Ķ It is always fully booked so make a reservation as soon as you have planned your trip! They have two shifts, by the way. Once we had dinner there as early as 4.30pm. That seems very early, but we took it into account during the day and therefore skipped the aperitif. We left the table at 9.30 p.m., went in the direction of the hotel and had a delicious cocktail at Pier 42 the bar of Hotel Amerikalinjen. And as you can imagine, we slept very well afterwards.

Day III
Well, will it be Steam Steam Kaffebar or a different branch of Godt Br√łd near the Munch museum? If the weather is nice, this day is perfect for going to the Vigeland Sculpture Garden. It is a bit further away, about an hour’s walk. If you don’t feel like it, you can take a taxi or bus 31 from Central Station. Or you can take the Hop on – Hop off bus. You can get off at Central Station and the bus will take you to Vigeland Park via a number of important buildings, including the Royal Palace. You can get off anywhere and that might be handy.
I have not yet been to Vigeland Park, but it is on the top of my list for next time. The park is actually an open air museum with sculptures of one artist, Gustav Vigeland, and is also called the ‘bare sculpture park’.

The sculptures symbolise the cycle of life. At the Kafe Vigeland, they serve good coffee and Norwegian delicacies.
If you still have energy left, you can take a different route back via the Royal Palace (have you seen that one?) and then walk straight into the centre. Maybe you would like to do some more shopping or visit the City Hall to see the hall where the Nobel Peace Prize is awarded every year. I can tell you, it is very impressive. Or you can walk up the Aker Brygge (there is also a nice shopping centre behind it) and visit the Astrup Faernley Musee. My favourite museum in Oslo. I guess you’ve already worked up an appetite. There is plenty around, but I highly recommend the Italian restaurant Venti.Venti in the Asdtrup Fearnley and they have good wines too.

Day IV
After breakfast we walked to the harbour opposite the Town Hall, as we had tickets for a two-hour boat trip. We had already bought the tickets on the first day at the Oslo Visitor Centre.
The boat leaves at 10.30 am and is back at exactly 12.30 pm. Make sure you are on time, as you will have the best chance of getting a good spot (port side). For your information: there is a bar where you can get (buy) soft drinks and tea or coffee. We had become quite hungry and as we had to leave for the airport at 2 p.m. we quickly sought out a nice terrace for a light lunch. At Pastis Bistrobar I ate the most delicious toast avocado with a poached egg ever, I can highly recommend it.
After picking up our suitcase at the hotel we walked to the train station and in no time we were at Gardemoen. No hassle there like at Schiphol Airport, so we got through security quickly. At the airport we had a Scandinavian snack at Fiskeriet
with a glass of wine. Fortunately, because we had a one hour delay; we only arrived at Schiphol at 8 pm. The inconvenience of the delay was soon forgotten, as we looked back on a wonderful, inspiring weekend in Oslo.

We were in Oslo for exactly 72 hours, spread over four days. We felt like we had been there for a week. And yet we had not seen everything. In short, we will be back!

Shopping
Oh yes. You might be thinking: “What about the shops. I haven’t read anything about that”. That’s right. There was just no time for it every time I was in Oslo. And that for someone who has owned two wonderful tea shops and loves visiting shops with unusual concepts! Unthinkable, isn’t it? The next trip to Oslo, I have a goal. I am going to spend a whole day looking for nice shops so that I can tell you where to go.

Let’s go to Paris!
In my next blog I will take you to my beloved Paris. I get so many private requests if I know a nice hotel and where to eat. So… à bientot!

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, Oslo Visit

Oslo | wandelen, cultuur & varen

(English below – Oslo | walking, culture & boating)

In Oslo is meer dan genoeg te doen om een weekend of een (heel) lang weekend te vullen. De combinatie van oude – typisch Scandinavische – en nieuwe architectuur is al een reden om door Oslo te wandelen. En die wandeling zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Operahuset
Start bij de het gebouw van de Opera. Dat ligt naast het Centraal Museum. In de zomermaanden kan je aan weerszijden van het gebouw omhoog lopen naar het dak. Daar heb je een prachtig uitzicht over dat deel van Oslo. De vorm van het gebouw doet mij denken aan ijsschotsen. Het was de bedoeling van de architecten dat het als een soort gletsjer uitkomt in de Oslo fjord. Ga vooral ook even naar binnen. In tegenstelling tot de koele, uit wit marmer bestaande buitenkant is het binnen warm en uitnodigend door het gebruik van prachtig blond eikenhout dat als een golf door het gebouw slingert.

Het dak van het Operahuset.

Deichman Bj√łrvika bibliotheek
Als je de Opera verlaat door de hoofdingang en naar rechts gaat zie je aan de overkant de nieuwe bibliotheek. Ook weer van een schitterende architectuur. Toegang is gratis, dus loop er gerust binnen om het helemaal in je op te nemen. Je merkt meteen dat de akoestiek hier fantastisch is. Het is de moeite waard alle etages te bekijken (gemakkelijk te doen, want er zijn roltrappen). Overal is gebruik gemaakt van Scandinavisch design. Als je daarvan houdt kan je je hart ophalen aan de stoelen, de lampen, de tafels etc. Vergeet ook niet af en toe naar buiten te kijken.

Vanuit de bibliotheek kijk je uit op het dak van het Operahuset.

Munchmuseet
Vlakbij de Opera en de Deichman bibliotheek vind je het nieuwe Munch Museum. Hier vind je de grootste collectie van de beroemdste schilder van Noorwegen: Edvard Munch. En dat dankzij het feit dat Munch zijn volledige oeuvre van 28.000 werken schonk aan de stad Oslo. Nooit van Munch gehoord? Dan ken je vast wel zijn beroemdste werk ‘De Schreeuw’ wel. Daar zijn overigens meerdere versies van. Op een doordeweekse dag kan je gemakkelijk zonder reserveren naar binnen, maar op zaterdag of zondag is het aan te bevelen online je tickets te bestellen.

Weetje 1 : Het museum is gelegen in een nieuwe wijk, de Barcode. Deze bestaat uit twaalf hoge gebouwen die verschillen van hoogte en ook van elkaar afstaan, waardoor het doet denken aan een barcode. Loop ook hier even doorheen. Er zitten leuke restaurants winkels en ’s zomers kun je langs het water genieten van de zon. Er staat prachtig straatmeubilair waar je je handdoekje op kan leggen. Bestel gerust een drankje en een hapje bij de omliggende restaurants; ze komen het graag brengen.

Weetje 2: Zowel het restaurant als de cocktailbar op de 13de etage van het museum zijn aan te raden!

Kijkje op het MunchMuseet vanaf De Barcode.

Gr√ľnerl√łkka
Deze vroegere arbeiderswijk is nu een hippe buurt waar je heel veel restaurants en winkels vindt. Als je achter het Centraal Station de rivier de Akerselva vindt is het handigste om deze te volgen. Af en toe zie je een waterval. Als je langs het water blijft lopen, zie je mooie industri√ęle gebouwen, die inmiddels een andere functie hebben gekregen. Als je de rivier blijft volgen kom je vanzelf bij het Danstheater van Oslo en een stukje verderop vind je de Matthallen. De nieuwste foodhall van Oslo. Inmiddels heb je misschien best wel trek gekregen, dus ik kan je aanraden om hier te gaan lunchen. Wij deden dat bij een leuke bar waar ze de meest heerlijke pintxos hadden. Na de lunch wandelden we nog wat door de buurt om te eindigen met een heerlijke espresso bij de al eerder besproken koffiebar van Tim Wendelboe.

Een van de vele industri√ęle gebouwen met een nieuwe bestemming.

Rådhuset
In de grote zaal op de eerste etage van het stadhuis wordt jaarlijkse de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Je kan je afvragen waarom dat niet in Zweden gebeurt. Dat komt omdat toen de prijzen in 1896 in het leven werden gelopen Noorwegen en Zweden nog bij elkaar hoorden. De zaal waar de Prijs voor de Vrede wordt uitgereikt is absoluut de moeite waard om te bezoeken. Alleen al het idee dat er vele beroemdheden in die zaal hebben gestaan en werden ge√ęerd voor hun bijdragen aan de wereldvrede is toch wel iets om even bij te stil te staan.

Het stadhuis aan de voorzijde.

Nobels Fredssenter
In 2005 werd het Nobel Peace Centre geopend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Noorwegen. Ik zou het zeker niet overslaan; het is niet zo heel groot, maar des te indrukwekkender.

Het Nobels Fredssenter met op de achtergrond het zojuist geopende Nasjonalmuseet.

Astrup Faernley Museet
Dit particuliere museum is mijn favoriete museum in Oslo. Het heeft een grote vaste collectie hedendaagse en moderne kunst en wisselende exposities. Het is prachtig gelegen aan het eind van de Strandpromenaden. Vanaf het Stadhuis loop je de boulevard van Aker Brygge op. Vervolgens ga je de brug over naar de allernieuwste wijk Tjuvholmen. Verlekker je aan de meest moderne architectuur van dit gedeelte van Oslo. Je loopt vanzelf naar het Astrup Fearnley Museum; het gebouw op zich is al een bezienswaardigheid.

Boottocht
Een van de dingen die ik je zeker kan aanraden om te doen is een twee uur durende boottocht over de Oslo fjord. Zorg dat je op tijd bent om een goed plekje te bemachtigen. Mijn ervaring is dat je het beste aan bakboord zit. Je vaart langs allerlei bezienswaardigheden. De prachtige zomerhuizen langs de fjord met hun bijbehorende kleine, oude badhuisjes maakten op mij veel indruk. Het is fijn dat er een gedurende de tocht Engelstalige uitleg is, zodat je weet wat je ziet.
Tip: De boten zijn snel vol, dus bedenk op tijd wanneer je wil gaan varen. Je kan tickets kopen bij The Oslo Visitor Centre in de √ėstbanehallen bij het station. Wij deden een ‘gewone’ Fjord Sightseeing Cruise om 10.30 uur, maar er zijn ook andere opties.

De zomer- en badhuizen langs de Oslo fjord.

Oslo | walking, culture & boating

There is more than enough to do in Oslo to fill a weekend or a (very) long weekend. The combination of old – typically Scandinavian – and new architecture is already a reason to stroll through Oslo. For example, a walk could look like this:

Operahuset
Start at the Opera building. It is located next to the Central Museum. In the summer months you can walk up on either side of the building to the roof. There you have a beautiful view of that part of Oslo. The shape of the building reminds me of ice floes. It was the intention of the architects that it looks like a glacier in the Oslo fjord. Be sure to go inside. In contrast to the cool, white marble exterior, the interior is warm and inviting through the use of beautiful blond oak wood that winds through the building like a wave.

Deichman Bj√łrvika Library
If you leave the Opera through the main entrance and turn left you will see the new library on the other side. Again of stunning architecture. Admission is free, so walk in and check it out completely. You’ll notice right away that the acoustics here are fantastic. It is worthwhile to check out all the floors (easy to do, because there are escalators). Scandinavian design has been used everywhere. If you like that, you can enjoy the chairs, lamps, tables etc. Also, don’t forget to look outside once in a while.

Munchmuseet
Near the Opera House and the Deichman Library you will find the new Munch Museum. Here you will find the largest collection of the most famous painter of Norway: Edvard Munch. And that’s thanks to the fact that Munch donated his entire oeuvre of 28,000 works to the city of Oslo. Never heard of Much? Then you probably know his most famous work ‘The Scream’. There are several versions of this, by the way. On a weekday you can easily enter without making a reservation, but if you go on Saturday or Sunday it is recommended to order your tickets online.

Fact: The museum is located in a new district, the Barcode. This consists of twelve tall buildings that differ in height and also stand apart from each other, making it reminiscent of a barcode. Walk through this area as well. There are nice restaurants and in summer you can enjoy the sun along the water. There is beautiful street furniture where you can put your towel. Feel free to order a drink and a snack from the surrounding restaurants; they are happy to bring it to you.

Grunnerlokka
This former working class neighborhood is now a hip neighborhood where you’ll find lots of restaurants and stores. If you find the small river A behind Central Station it is most convenient to follow it. Occasionally you will see a waterfall. The river leads you along beautiful industrial buildings, which now have a different function. If you continue to follow the river you will automatically come to the Dance Theatre of Oslo and a little further you will find the Matthallen. The newest food hall in Oslo. By now you may have gotten quite hungry, so I can recommend you to have lunch here. We did that at a nice bar where they had the most delicious pintxos. After lunch we strolled through the neighborhood to end with a delicious expresso at Tim Wendelboe’s previously mentioned coffee bar.

Rådhuset
In one of the halls of the city hall, the annual Nobel Peace Prize is awarded. You might wonder why it doesn’t happen in Sweden. That’s because when the prizes were created in 1896 Norway and Sweden were still together. The hall where the Peace Prize is awarded is definitely worth a visit. Just the idea that many celebrities have stood in that hall and been honored for their contributions to world peace is surely something to pause and consider.

Nobels Fredssenter
In 2005, the Nobel Peace Centre was opened in celebration of Norway’s 100th anniversary. I certainly wouldn’t skip it; it’s not very big, but all the more impressive.

Astrup Faernley Museet
This private museum has a large collection of contemporary art and changing exhibitions. It is beautifully located at the end of the Strandpromenaden. If you walk from the City Hall you walk up the boulevard of Aker Brygge. Then you cross the bridge into the very newest district of Tjuvholmen. Delight in the most modern architecture of this part of Oslo. You will automatically walk to the Astrup Fearnley Museum, which is a sight in itself.

Boat ride
One of the things I can definitely recommend you do is take a two-hour boat ride on the Oslo fjord. Make sure you’re on time to get a good their corresponding small, old bathhouses made a big impression on me. It is nice that there is an English explanation during the tour, so that you know what you see.
Fact: The boats fill up quickly, so plan ahead when you want to go. You can buy tickets at The Oslo Visitor Centre in the √ėstbanehallen near the train station. We did a ‘regular’ Fjord Sightseeing Cruise from 10.30am, but there are other options too.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, Visit Oslo

Oslo | eten & drinken

(English below – Oslo | food & drinks)

Er zijn zoveel leuke plekken in Oslo voor ontbijt, lunch en diner. Hou er wel rekening mee dat de prijzen hoger zijn dan je in Nederland gewend bent. Wijn en cocktails zijn zelfs heel duur door de hoge alcoholtax. Ik ga je via het ontbijt meenemen naar de koffie, dan naar de lunch om vervolgens ergens heerlijk te gaan dineren en af te sluiten met een cocktail. Hier mijn tips!

De Scandinavi√ęrs nemen echt de tijd voor hun ‚Äėfika‚Äô. Dat is een moment dat je even rustig gaat zitten om koffie te drinken – het liefst met iets erbij – en de tijd neemt om een gesprek met je collega‚Äôs of vrienden aan te gaan. Dit doen ze een aantal keren per dag, zowel op het werk als buitenshuis. Begrijpelijk dus dat er genoeg leuke gelegenheden zijn om van goede koffie te genieten. Ik noem er twee.

Steam Kaffebar
Wij hadden deze koffiebar ontdekt in de √ėstbanehallen en gingen er elke ochtend ontbijten. De √ėstbanehallen is een foodhall bij het Centraal Station en op loopafstand van ons hotel. Als je met het centrum in je rug de hoofdingang neemt, dan loop je zo tegen Steam aan. De barista‚Äôs krijgen een interne opleiding en dat is goed te merken, want de koffie is heerlijk! Neem er vooral √©√©n keer een kanelbolle (een traditioneel Scandinavisch kaneelbroodje) bij.

Steam Kaffebar

Tim Wendelboe
Als je een koffieliefhebber bent kan je niet om Tim Wendelboe heen. Deze koffiebar ligt in een van de leukste wijken van Oslo, Gr√ľnerl√łkka. Ze branden zelf hun koffie en ook zij leiden uiteraard hun eigen barista’s op. Het is er altijd druk maar iedereen wacht geduldig in de rij.SteaS

Tim Wendelboe

Fuglen Espressobar/Cocktailbar
Deze espressobar bezocht ik de eerste keer dat ik in Oslo was. Het retro interieur sprak mij erg aan. Letterlijk retro, want het behang en de bar stammen uit 1963 en zijn behouden bij de laatste renovatie! Ze hebben de retro sfeer versterkt met andere vintage stukken. Ik hou ervan.
Er is dus weinig veranderd, behalve dat ze inmiddels hele goede koffie serveren. En – beter nog – ze bleken ook een theekaart te hebben. Weliswaar een kleine, maar ze gebruiken hier losse thee en ik zag gelukkig een paar van mijn favorieten.
’s Avonds transformeert de espressobar in een hippe cocktailbar. Ik ben er op dat tijdstip nog niet geweest, maar dat staat op mijn lijstje voor de volgende keer.

Cafe Skansen
De eerste keer dat ik in Oslo was heb ik hier heerlijk geluncht. Er wordt echt Scandinavisch gekookt met lokale producten. Zoals je begrijp ligt de nadruk op vis, wat ik helemaal niet erg vind aangezien ik geen vlees eet. Uiteraard neem je hier de ‘Skagenr√łre’: toast met garnalen, zure room, mayonaise, dille en foreleitjes. Een echte Scandinavische klassieker. Net als trouwens de ‘Kremet Fiskesuppe’ (romige vissoep) of de Sild (haring op twee verschillende manieren bereid). De volgende keer ga ik er zeker een keer ’s avonds eten.

Pastis Bistrobar
Dit Frans geori√ęnteerde restaurant ligt aan de boulevard bij Aker Brygge. Ja je leest het goed Frans geori√ęnteerd, dus geen Noorse keuken dit keer. We hadden een boottocht van twee uur gemaakt (later meer), hadden een gezonde trek, het was zonnig en we zouden een uur later richting vliegveld vertrekken. Het terras lag in de zon, dus de keuze was snel gemaakt. Ik had hier de allerlekkerste toast avocado met gepocheerd ei ooit. Dus wat mij betreft een absolute aanrader voor een snelle, lichte lunch.

De heerlijkste toast avocado ooit!

Solsiden Restaurant
Tja, voor mij het absolute hoogtepunt van de keren dat ik in Oslo was en hier heb mogen eten. Wat een waanzinnige zaak is dit. Een industrieel gebouw aan de kade met een prachtige uitzicht over de Oslo fjord en alle schepen die voorbij komen. Origineel Noors eten, veel vis op de kaart. Hun specialiteit is een plateau-de-fruits-de-mer, maar hoe heerlijk dat ook is vind ik dat hier niet echt spannend. Klinkt een beetje verwend en dat is het misschien ook wel, maar wij wonen in Nederland natuurlijk ook aan de kust en in Scheveningen kan je dit ook prima eten, om maar te zwijgen over de plateaus die ik regelmatig in Zuid-Frankrijk kreeg voorgeschoteld. Ik koos als voorgerecht tartaar van rauwe zalm (okay, klinkt saai maar echt de allerheerlijkste ooit) en mijn zusje en mijn vriendin kozen voor de coquilles Saint-Jacques. Toen we het restaurant binnenkwamen rook het er zalig naar bisque van kreeft. Teleurgesteld waren we toen we deze niet op de kaart zagen, maar toen we de tarbot zagen wisten we waarom. Deze wordt geserveerd met een kreeftensaus. Driemaal raden wat we namen!?

Coquilles Saint-Jacques
Tarbot met kreeftensaus

Venti.Venti
De eerste dag van ons weekend Oslo kwamen Koosje en ik om 15.00 uur in het hotel aan. We kregen het voor elkaar vanaf dat moment toch nog bijna 19.000 stappen te zetten. Aan het eind van de dag liepen we bij Aker Brygge en merkten dat onze maag toch wel een beetje begon te knorren. Tijd om om ons heen te kijken waar we konden dineren. Het terras van het Italiaanse restaurant in het Astrup Fearnly Museum zag er wel heel aantrekkelijk uit. Je zal denken waarom Italiaans eten als je in Oslo bent? Tja het was overal druk, we waren moe, hadden trek en het terras lag zo mooi aan de Oslo fjord. We hebben er geen spijt van gekregen. We bestelden ‘Tagliolini alle Vongole’. Dat is toch echt wel een van mijn lievelingspasta’s hoor. De wijn die we erbij namen kwam precies op tijd. En met op tijd bedoel ik niet dat de gezellige Italiaanse ober het perfect op tijd bracht, maar we waren er gewoon aan toe!

Tagliolini alle Vongole met uitzicht.

Kranen Bar
Op de dertiende etage van het nieuwe Munchmuseet vind je deze prachtige cocktailbar. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Oslo fjord en het centrum van Oslo. In de zomer kan je ook buiten zitten. Toen ik er was was het allemaal nog een beetje nieuw; de mensen in de bediening moeste duidelijk nog ingewerkt worden. Het gebeurde een aantal keren dat we tijdens ons bezoek werden opgeschrikt, omdat de lege flessen keihard in een open glasbak werden gegooid. Nadat we er met een grapje iets over zeiden werd het gecorrigeerd en boden ze ons excuses aan; ze hadden het zelf niet in de gaten gehad. Het is een heerlijke plek om aan het eind van de dag te genieten van een cocktail en het uitzicht. Dus zeker een aanrader!

Thief Roof Bar
Deze bar vind je op het dak van het beroemde The Thief Hotel. Heb je de Noorse serie Exit gezien, dan zal je deze bar herkennen want de vier vrienden hebben hier heel wat drankjes genuttigd. Ze maken er de heerlijkste cocktails en er is ook een menukaart met lichte snacks. Van hieruit kan je de Holmenkollen skischans zien liggen. Zomers is er ook een buitenterras.

I was here and I will come back!

Pier 42
Pal tegenover het Centraal Station vind je deze bar. Er zijn heerlijke loungebanken om in weg te zakken en de cocktailkaart is een mooi vormgegeven boekwerkje; een feestje op zich om het te lezen. Het was wel een halfjaar geleden dat ik voor het laatst mijn lievelingscocktail dronk, dus de keuze voor mij was niet zo moeilijk. Het werd een Negroni! En mijn zusje koos voor een Manhattan Sunrise. Er zat slechts één ijsblokje in het longdrink glas, maar wat voor een. Het was een enorm ijsblok, dat een flatgebouw in New York moest voorstellen. Op het glas was een zon geplakt; de bedoeling is om die Рnadat je je cocktail hebt gedronken Рop te eten. Het bleek gekonfijte mango te zijn. In de kelder worden regelmatig live jazz concerten gehouden. Als je er bent en van jazz houdt is het handig om de agenda in gaten te houden: Gustav Live Jazz Bar.

Oslo | food & drinks

There are plenty of nice places in Oslo for breakfast, lunch and dinner. Keep in mind that the prices are higher than you are used to in the Netherlands. Wine and cocktails are even very expensive due to the high alcohol tax. I’m going to take you from breakfast to coffee, then to lunch and then to dinner somewhere delicious to finish with a cocktail. Here are my tips!
The Scandinavians really take the time for their ‘fika’. This is a coffee break, preferably accompanied with something sweet. They have the time to chat with their colleagues or friends. They do this several times a day, both at work and away from home. It is therefore understandable that there are plenty of nice places to enjoy good coffee. I will mention two.

Steam Kaffebar
We discovered this coffee bar in √ėstbanehallen and went there every morning for breakfast. √ėstbanehallen is a food hall near Central Station and within walking distance of our hotel. If you take the main entrance with the city centre at your back, you’ll walk right into Steam. The baristas receive in-house training and it shows, because the coffee is delicious! Be sure to try a kanelbolle (a traditional Scandinavian cinnamon roll) with it.

Tim Wendelboe
If you are a coffee lover, you cannot miss Tim Wendelboe. This coffee shop is located in one of Oslo’s nicest areas, Gr√ľnerl√łkka. They roast their own coffee and of course train their own baristas. It is always busy but everyone waits patiently in line.

Fuglen Espresso Bar/Cocktail Bar
I visited this espresso bar the first time I was in Oslo. The retro interior really appealed to me. Literally retro, as the wallpaper and the bar are from 1963 and were kept in the last renovation! They have enhanced the retro atmosphere with other vintage pieces. I love it.
So little has changed, except that they now serve very good coffee. And – even better – they turned out to have a tea menu too. A small one, admittedly, but they use loose tea here and I was lucky enough to see a few of my favourites.
In the evening, the espresso bar transforms into a trendy cocktail bar. I haven’t been there yet during cocktail time, but that’s on my list for next time.

Cafe Skansen
The first time I was in Oslo I had a lovely lunch here. They really cook Scandinavian food with local products. As you can understand, the emphasis is on fish, which I don’t mind at all as I don’t eat meat. Of course you can have the ‘Skagenr√łre’: toast with shrimps, sour cream, mayonnaise, dill and trout eggs. A real Scandinavian classic. Just like the “Kremet Fiskesuppe” (creamy fish soup) or the “Sild” (herring prepared in two different ways). Next time, I will definitely eat there in the evening.

Pastis Bistrobar
This French-orientated restaurant is on the boulevard at Aker Brygge. Yes, it is French, so no Norwegian cuisine this time. We had made a two-hour boat trip (more about that later), had a healthy appetite, it was sunny and we would have to go to the airport an hour later. The terrace was in the sun, so the choice was easily made. I had the most delicious avocado toast with poached egg ever here. So for me, an absolute must for a quick, light lunch.

Solsiden Restaurant
Well, for me the absolute highlight of the times that I was in Oslo and had the opportunity to eat here. What an amazing place this is. An industrial building on the quay with a beautiful view over the Oslo fjord and all the ships that pass by. Original Norwegian food, a lot of fish on the menu. Their speciality is a plateau-de-fruits-de-mer, but as delicious as that is, I don’t find it very exciting. It sounds a bit spoilt and maybe it is, but of course we live on the coast in the Netherlands and in Scheveningen you can eat this also very well, not to mention the plateaus that I was regularly served in the South of France. I chose raw salmon tartare as a starter (okay, sounds boring but really the most delicious ever) and my sister and my girlfriend chose the coquilles Saint-Jacques. When we entered the restaurant, it smelled deliciously of bisque of lobster. We were disappointed not to see it on the menu, but when we saw the turbot, we knew why. It is served with a lobster sauce. Three guesses what we took!

Venti.Venti
On the first day of our weekend in Oslo, Koosje and I arrived at the hotel at 3 pm. We still managed to walk almost 19,000 steps. At the end of the day we walked by Aker Brygge and noticed that our stomachs were starting to growl a bit. Time to look around to see where we could have dinner. The terrace of the Italian restaurant in the Astrup Fearnly Museum looked very attractive. You might think why eat Italian when you are in Oslo? Well, it was crowded everywhere, we were tired, had a healthy appetite and the terrace was so beautiful with a view at the Oslo fjord. We did not regret it. We ordered ‘Tagliolini alle Vongole’. That really is one of my favourite pastas. The wine that was served with it came just in time. And by on time, I don’t mean that the kind Italian waiter brought it perfectly on time, but we just needed it!

Kranen Bar
On the thirteenth floor of the new Munchmuseet, you’ll find this wonderful cocktail bar. It offers a great view over the Oslo fjord and the centre of Oslo. In the summer you can also sit outside. When I was there, it was all still a bit new; the waiters obviously needed some training. It happened several times that we were startled during our visit, because the empty bottles were thrown loudly into an open glass container. When we jokingly said something about it, it was corrected and they apologised; they hadn’t noticed. It is a lovely place to enjoy a cocktail and the view at the end of the day. So definitely recommended!

Thief Roof Bar
This bar is located on the roof of the famous The Thief Hotel. If you have seen the Norwegian series Exit, you will recognise this bar as the four friends have had many drinks here. They make the most delicious cocktails and there is also a menu with light snacks. From here, you can see the Holmenkollen ski jump. In summer, there is also an outdoor terrace.

Pier 42
This bar is right opposite Central Station and part of the Hotel Amerikalinjen. There are lovely lounge sofas to sink into and the cocktail menu is a beautifully designed booklet; a treat in itself to read. It had been six months since I last drank my favourite cocktail, so the choice for me was not difficult. It was a Negroni! And my sister chose a Manhattan Sunrise. There was only one ice cube in the long drink glass, but what a one. It was a huge ice block, which was supposed to represent an apartment building in New York. A sun was stuck to the glass; the idea was to eat it after drinking your cocktail. It turned out to be candied mango. Live jazz concerts are regularly held in the basement. If you are there and like jazz, keep an eye on the agenda: Gustav Live Jazz Bar
.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, sites of the mentioned restaurants and bars.

Oslo | slapen

(English below – sleeping in Oslo)

Omdat mijn zusje in Oslo woont, kom ik daar de laatste jaren regelmatig.

Mijn zusje combineert een druk gezin met drie opgroeiende jongens met een fulltime baan als leraar aan de Oslo International School. Haar man is bezig met een startup en daarom vaak van huis. De laatste keer dat ik naar Oslo ging (pre COVID) heb ik haar daarom getrakteerd op een nachtje slapen in het centrum van Oslo, zodat ze een beetje kon bijkomen en wij ‚Äėmeisjesdingen‚Äô konden doen.

COVID was natuurlijk wel een boosdoener, dus ik was blij dat ik in mei 2022 na drie jaar eindelijk weer mijn koffer kon pakken. Ik ging samen met een lieve vriendin en wij besloten niet bij mijn zusje te gaan logeren, maar een hotel te boeken.

De hotels heb ik puur op locatie geboekt, omdat ik dichtbij alle hotspots wilde zitten. Ze zijn een beetje hip en – heel Scandinavisch – super schoon. De eerste keer sliep ik in het Nordic Choice Comfort Hotel Grand Central. Dit hotel ligt aan het centraal station van Oslo. Wees vooral niet bang dat je ‚Äės nachts wordt wakker gehouden door het treinverkeer, want het zit heel ver van de perrons; je merkt er echt niets van. Ik kan niet van huis zonder oordoppen, omdat ik zo licht slaap en ik had ze in dit hotel niet eens nodig!

Comfort Hotel Grand Central
Comfort Hotel Grand Central
Comfort Hotel Grand Central

De laatste keer boekte ik Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station. Je ziet het al aan de naam: een zuster hotel. De kamers waren opvallend stil. Ook weer prima gelegen, 200 meter lopen van het station. 

Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station
Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station
Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station

In beide hotels had ik geen ontbijt geboekt. Ik vind het veel leuker om te ontbijten tussen de bewoners van de stad die ik bezoek. Tips voor ontbijt zal ik je later geven.

Natuurlijk zijn er ook andere, chiquere hotels in Oslo. Aanraders waar ik wel ben geweest, maar niet heb geslapen:

The Thief (als je van Noorse series houdt zie je dit hotel vaak voorbijkomen). Dit superdeluxe designhotel heeft een hele hippe rooftop cocktailbar waar je ook naar toe kan als je er niet slaapt. Vanaf het terras op de negende etage heb je een prachtig uitzicht over de Oslo fjord. Het ligt vlakbij Aker Brygge, een gebied dat is herontwikkeld door de gemeente Oslo na het faillissement van de daar gevestigde scheepswerf.

Hotel The Thief

Amerikalinjen Oslo. Aan de overkant van het station. Ze hebben hier een hele leuke loungebar waar je de meest heerlijke cocktails kunt bestellen. Verder is er regelmatig live jazz in de kelder. Hou hiervoor hun agenda in de gaten! Ook als je hier niet slaapt kan je uiteraard gebruik maken van deze faciliteiten.

Hotel Amerikalinjen

Sleeping in Oslo

Since my sister lives in Oslo for several years now, I have been coming there regularly in recent years.
My sister combines a busy family with three growing boys with a full-time job as a teacher at the Oslo International School. Her husband is working on a start-up and is therefore often away from home. So the last time I went to Oslo (pre COVID), I treated her to a night’s sleep in the centre of Oslo so that she could recover a bit and we could do ‘girl things’.
COVID was of course a culprit, so I was happy to finally pack my bags again in May 2022 after three years. I went with a dear friend and we decided not to stay with my sister, but to book a hotel.
I booked the hotels purely on location, because I wanted to be close to all the hotspots. They are a bit hip and – very Scandinavian – super clean. The first time I slept in the Nordic Choice Comfort Hotel Grand Central. This hotel is located at the main train station in Oslo. Don’t worry about being kept awake at night by the train traffic as it is very far from the platforms; you won’t even notice it. I can’t leave home without earplugs because I sleep so lightly and I didn’t even need them in this hotel
.

Last time I booked Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station. You can tell by the name: a sister hotel. The rooms were remarkably quiet. Again, well located, 200 metres walk from the station. 

In both hotels I had not booked breakfast. I find it much nicer to have breakfast among the residents of the city I am visiting. Tips for breakfast I will give you later.

Of course, there are other, fancier hotels in Oslo. Some places I have been to but not slept:

The Thief (if you like Norwegian series, you will often see this hotel). This super deluxe design hotel has a very hip rooftop cocktail bar that you can also go to when you’re not sleeping there. From the terrace on the ninth floor, you have a beautiful view of the Oslo fjord. It is near Aker Brygge, an area redeveloped by Oslo City Council after the shipyard there went bankrupt.

Amerikalinjen Oslo. Across from the station. They have a very nice lounge bar where you can order the most delicious cocktails. Furthermore, there is regularly live jazz in the basement. Keep an eye on their agenda! Even if you don’t sleep here, you can still make use of these facilities.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, sites of the mentioned hotels.

Mallorca deel VII… dakterrassen in Palma

21462699_1513722858673693_5583753368894750007_n-1

De laatste keer dat ik in Palma de Mallorca was ontdekte ik een nieuw fenomeen: de dakterrassen. Ik heb ze nog niet allemaal ontdekt, maar ik heb in ieder geval een nieuw doel gevonden voor de volgende keer dat ik er ben. Alle leuke dakterrassen bezoeken! Ik heb er al een paar verzameld dus die wil ik je niet onthouden.

Hotel Almudaina Sky Bar
Dit hotel is recent gerenoveerd en het dakterras is binnen no time een hot spot geworden. En dat terwijl je er eigenlijk zo voorbij loopt. De ingang van het hotel zit namelijk verstopt tussen de winkels aan de lange Avenida de Jaume III. Als je eenmaal boven bent laat je de drukte achter van het vele verkeer en geniet je van het mooie uitzicht over de stad en de Middellandse Zee. De wijnen zijn betaalbaar en je krijgt er bovendien een bakje met olijven bij.
Voor meer info: Hotel Almudaina

Nakar Hotel Rooftop
Ook op de Avenida de Jaume III vind je Hotel Nakar. Dit prachtige, eigentijdse hotel heeft bovendien een top restaurant. Dit kan jouw ultieme combi zijn. Eerst genieten van het uitzicht met een heerlijke cocktail of een glas wijn (en hele lekkere hartige hapjes erbij), daarna dineren (ook met uitzicht) in het specialiteiten restaurant CUIT van chef Miquel Calent.
Meer informatie: Nakar Rooftop en Restaurant Cuit
21616332_1519900601389252_3853757157627584313_n-1

Hotel Sant Francesc Singular
Wat een heerlijk hotel is dit. Midden in het oude centrum van Palma. Ze gingen in 2015 open en dat jaar heb ik er een heerlijk lang weekend doorgebracht. Het dakterras is schitterend en je kijkt uit over het oude Palma. Sint Franciscus waakt daar over jou, want vanaf het terras kijk je niet alleen uit over het oude Palma maar ook op de Bas√≠lica de Sant Francesc. Je kan hier gewoon een glas wijn of een cocktail drinken, maar ook genieten van de lekkernijen van hun sushibar. Liever ‘gewoon’ eten? Hun restaurant Quadrat is ook een aanrader.
Voor meer informatie: Sant Francesc Roof Top en Restaurant Quadrat
panoramic-palma-views-rooftop-terrace-sant-francesc-luxury-hotel-old-town.jpg

restaurante-hotel-sant-francesc-mallorca-piscina_0.jpg

sushi-bar-singular-rooftop-palma-hotel-sant-francesc.jpg

Hotel Hostal Cuba Sky Bar
Als je Hostal leest dan denk je natuurlijk meteen dat dit een jeugd hostel is. Niets is minder waar. Dit is gewoon een super gave hippe hotspot. Het ****hotel staat in de steeds leuker wordende wijk Santa Catalina (aanrader voor low profile shoppen!). Op het terras van de Sky Bar heb je een fantastisch uitzicht over de¬† blauw zee. ’s Avonds is het er een hippe bedoening. Wordt het donker? Ga dan eten in het restaurant beneden; lekker simpel en betaalbaar. Wat me ook nog opviel? Een prachtige granito trap.
Voor meer info: Sky Bar en Restaurant Cuba

sky---bar-sky-bar-14-copia

 

The last time I was in Palma de Mallorca I discovered a new phenomenon: the rooftop terraces. I haven’t discovered them all yet, but at least I found a new goal for the next time I’m there. To visit all the nice roof terraces! I’ve already collected a few so I don’t want to keep them from you.

Hotel Almudaina Sky Bar
This hotel was recently renovated and the roof terrace became a hot spot in no time. And yet you actually walk right past it. The entrance to the hotel is hidden between the stores on the long Avenida de Jaume III. Once at the top you leave the hustle and bustle of the traffic behind and enjoy the beautiful view over the city and the Mediterranean Sea. The wines are affordable and you also get a tray of olives with it.
For more info: Hotel Almudaina

Hotel Sant Francesc Singular
What a lovely hotel this is. Right in the middle of the old town of Palma. They opened in 2015 and that year I spent a lovely long weekend there. The rooftop terrace is gorgeous and you look out over old Palma. Saint Francis is watching over you there, because from the terrace you not only look out over old Palma but also the Bas√≠lica de Sant Francesc. You can just have a glass of wine or a cocktail here, but also enjoy the delicacies of their sushi bar. Prefer to eat “just”? Their restaurant Quadrat is also highly recommended.
For more information: Sant Francesc Roof Top and Restaurant Quadrat

Hotel Hostal Cuba Sky Bar
When you read Hostal you immediately think that this is a youth hostel. Nothing is less true. This is just a super cool hip hotspot. The **** hotel is located in the increasingly fun district of Santa Catalina (recommended for low profile shopping!). On the terrace of the Sky Bar you have a fantastic view over the blue sea. At night it’s a hip affair. Is it getting dark? Then go eat in the restaurant downstairs; nice and simple and affordable. Another thing that caught my eye? A beautiful granite staircase.
For more info: Sky Bar and Restaurant Cuba

Nakar Hotel Rooftop
Also on the Avenida de Jaume III you will find Hotel Nakar. This beautiful, contemporary hotel also has a top restaurant. This could be your ultimate combo. First enjoy the view with a delicious cocktail or a glass of wine (and very tasty savory snacks to go with it), then dine (also with a view) in chef Miquel Calent’s specialty restaurant CUIT.
More information: Nakar Rooftop and Restaurant Cuit

Mallorca deel VI… nieuw in 2017

Deze zomer was ik weer een paar dagen op mijn favoriete vakantiestek: Palma de Mallorca! Ieder jaar komen er weer leuke restaurants en nieuwe winkels bij. Ga jij binnenkort naar Palma? Sla deze adressen dan niet over.

Shoppen: Bazaar Palma
Ik was heerlijk aan de wandel in het oude centrum van Palma, toen ik deze mooie winkel ontdekte. Prachtige serviezen, linnen tafelkleden en matraskussens van mooie merken zoals Astier de Villatte, Costa Nova, Espanyolet en nog veel meer. Alles is prachtig neergezet. Maar dat is niet zo moeilijk. Er zat hier vroeger een boekenwinkel. Zoals dat tegenwoordig helaas gaat zijn de boeken verdwenen, maar gelukkig bleef het oude interieur intact. De prachtige, handgemaakte kasten lenen zich uitstekend om de artikelen te etaleren. Een must see (and buy!) als je in Palma bent. Hier kan je je souvenirs voor thuis kopen. Ik heb het net ontdekt en het staat nu al in mijn top drie van favoriete winkels!
Bazaar Palma – Costa d’En Brossa 17A – Palma de Mallorca
Voor meer info: Bazaar Palma

This summer I spent a few days again at my favorite vacation spot: Palma de Mallorca! Every year there are new nice restaurants and new stores. Are you going to Palma soon? Then don’t skip these addresses.

Shopping: Bazaar Palma
I was walking through the old town of Palma when I discovered this beautiful store. Beautiful tableware, linen tablecloths and mattress cushions from beautiful brands such as Astier de Villatte, Costa Nova, Espanyolet and many more. Everything is beautifully displayed. But that’s not so difficult. There used to be a bookstore here. As is unfortunately the case these days, the books have disappeared, but fortunately the old interior remained intact. The beautiful, handmade cabinets are perfect for displaying the items. A must see (and buy!) if you are in Palma. Here you can buy your souvenirs for home. I just discovered it and it is already in my top three favorite stores!

info: Bazaar Palma

IMG_6589
IMG_6531
11958210_470883229703034_714183770156066044_o
18485778_760755290715825_3645706361055070237_n
22228655_859877830803570_7527361139269004889_n
20881915_826183344173019_3681418652200629302_n
22310365_867787173345969_1334869245820308490_n
20729190_821769587947728_9104563982478374112_n

Eten en drinken: Ram Bar
Je begrijpt dat ik alle culinaire sites van Mallorca volg. Ik ben nou eenmaal altijd in voor nieuwe dingen, zeker als het om lekker eten gaat. Ram Bar is de nieuwste vestiging van de Tast Group; ik schreef al eerder over een andere vestiging van hen, de Tast Club. In tegenstelling tot de als chique herenclub aandoende Tast Club, is dit een bruisende bar. Mooie obers om naar te kijken (hou ik van!) en heerlijke en simpele gerechtjes. Hoewel de nadruk op vlees ligt was er voor mij als niet-vleeseter genoeg heerlijks te bestellen. Ik had zin om te snoepen dus het werden een paar kleine gerechtjes: pan crystal, xxs mini kroketten van boleten en truffel en een tartaar van verse en gerookte zalm. De kwaliteit was zeer goed. De wijn? Helaas was er niet veel keus wat de wijn betreft. Het werd de Anima Blanco van Raimat (‚ā¨3,00 voor een heel groot glas!). Het smaakte allemaal heerlijk, dus hier zien ze mij volgend jaar terug!
Voor meer info: Ram Bar

Food and Drink: Ram Bar
You can understand that I follow all culinary sites of Mallorca. I am always in for new things, especially when it comes to good food. Ram Bar is the newest branch of the Tast Group; I have written before about another of their branches, the Tast Club. Unlike the Tast Club, which has a gentleman’s club feel to it, this is a bustling bar. Beautiful waiters to watch (I love it!) and delicious and simple dishes. Although the emphasis is on meat, as a non-meat eater there was plenty of deliciousness for me to order. I was in the mood for a snack so I ordered some small dishes: pan crystal, xxs mini croquettes of boletus and truffle and a tartare of fresh and smoked salmon. The quality was very good. The wine? Unfortunately, there was not much choice of wine. It became the Anima Blanco by Raimat (‚ā¨3.00 for a very large glass!). It all tasted delicious, so this is where they will see me next year!
info: Ram Bar
21751728_1519959748050004_4028186356343525948_n18193282_1419929624735484_8366077641189626882_o21616358_1519959744716671_8624300632080186705_n19731854_1383842851733857_3346357972098135529_n21558584_1519959781383334_8764191398773965126_n21557600_1519959801383332_7958894551893835897_n