Lieve volgers,

(English below)

Dit blog is een uit de hand gelopen hobby. Omdat mijn vrienden weten dat ik overal leuke hotels, restaurants, musea en winkels weet vroegen ze mij altijd om mijn tips als ze op reis gingen. Ik begon ermee dat voor hen op de mail te zetten. Toen ik er moe van werd dat iedere keer weer opnieuw te doen schreef ik het in een word document; uiteraard met linkjes naar alle genoemde adressen. Maar dan moest ik iedere keer die documenten sturen of mijn lieve vrienden kregen deze niet geopend. Daaruit is dit blog voortgevloeid. Dan hoef ik alleen maar de link naar de betreffende reis door te sturen.
En waarom zou ik dit blog niet openbaar zetten? Ik hou er uiteindelijk van om te delen.

Op verzoek van mijn buitenlandse volgers op Instagram heb ik inmiddels een Engelse vertaling geplaatst onderaan elk hoofdstuk.

Blijven jullie me volgen? Tot de volgende keer!

Liefs, Marion

Dear followers,

This blog is a hobby that got out of hand. Because my friends know that I know nice hotels, restaurants, museums and shops everywhere, they always asked me for my tips when they travel. I started putting them in the mail. When I got tired of doing that every time, I wrote it in a word documen with links to all the addresses mentioned, of course. But then I had to send those documents every time or my dear friends could not open them. That is how this blog came about. All I have to do is send the link to the relevant trip.
And why shouldn’t I make this blog public? After all, I like to share

At the request of my foreign followers on Instagram, I have now placed an English translation at the bottom of each chapter.

Will you continue to follow me? Until the next time!

Love, Marion

Oslo | wandelen, cultuur & varen

(English below)

In Oslo is meer dan genoeg te doen om een weekend of een (heel) lang weekend te vullen. De combinatie van oude – typisch Scandinavische – en nieuwe architectuur is al een reden om door Oslo te wandelen. En die wandeling zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Operahuset
Start bij de het gebouw van de Opera. Dat ligt naast het Centraal Museum. In de zomermaanden kan je aan weerszijden van het gebouw omhoog lopen naar het dak. Daar heb je een prachtig uitzicht over dat deel van Oslo. De vorm van het gebouw doet mij denken aan ijsschotsen. Het was de bedoeling van de architecten dat het als een soort gletsjer uitkomt in de Oslo fjord. Ga vooral ook even naar binnen. In tegenstelling tot de koele, uit wit marmer bestaande buitenkant is het binnen warm en uitnodigend door het gebruik van prachtig blond eikenhout dat als een golf door het gebouw slingert.

Het dak van het Operahuset.

Deichman Bjørvika bibliotheek
Als je de Opera verlaat door de hoofdingang en naar rechts gaat zie je aan de overkant de nieuwe bibliotheek. Ook weer van een schitterende architectuur. Toegang is gratis, dus loop er gerust binnen om het helemaal in je op te nemen. Je merkt meteen dat de akoestiek hier fantastisch is. Het is de moeite waard alle etages te bekijken (gemakkelijk te doen, want er zijn roltrappen). Overal is gebruik gemaakt van Scandinavisch design. Als je daarvan houdt kan je je hart ophalen aan de stoelen, de lampen, de tafels etc. Vergeet ook niet af en toe naar buiten te kijken.

Vanuit de bibliotheek kijk je uit op het dak van het Operahuset.

Munchmuseet
Vlakbij de Opera en de Deichman bibliotheek vind je het nieuwe Munch Museum. Hier vind je de grootste collectie van de beroemdste schilder van Noorwegen: Edvard Munch. En dat dankzij het feit dat Munch zijn volledige oeuvre van 28.000 werken schonk aan de stad Oslo. Nooit van Munch gehoord? Dan ken je vast wel zijn beroemdste werk ‘De Schreeuw’ wel. Daar zijn overigens meerdere versies van. Op een doordeweekse dag kan je gemakkelijk zonder reserveren naar binnen, maar op zaterdag of zondag is het aan te bevelen online je tickets te bestellen.

Weetje 1 : Het museum is gelegen in een nieuwe wijk, de Barcode. Deze bestaat uit twaalf hoge gebouwen die verschillen van hoogte en ook van elkaar afstaan, waardoor het doet denken aan een barcode. Loop ook hier even doorheen. Er zitten leuke restaurants winkels en ’s zomers kun je langs het water genieten van de zon. Er staat prachtig straatmeubilair waar je je handdoekje op kan leggen. Bestel gerust een drankje en een hapje bij de omliggende restaurants; ze komen het graag brengen.

Weetje 2: Zowel het restaurant als de cocktailbar op de 13de etage van het museum zijn aan te raden!

Kijkje op het MunchMuseet vanaf De Barcode.

Grünerløkka
Deze vroegere arbeiderswijk is nu een hippe buurt waar je heel veel restaurants en winkels vindt. Als je achter het Centraal Station de rivier de Akerselva vindt is het handigste om deze te volgen. Af en toe zie je een waterval. Als je langs het water blijft lopen, zie je mooie industriële gebouwen, die inmiddels een andere functie hebben gekregen. Als je de rivier blijft volgen kom je vanzelf bij het Danstheater van Oslo en een stukje verderop vind je de Matthallen. De nieuwste foodhall van Oslo. Inmiddels heb je misschien best wel trek gekregen, dus ik kan je aanraden om hier te gaan lunchen. Wij deden dat bij een leuke bar waar ze de meest heerlijke pintxos hadden. Na de lunch wandelden we nog wat door de buurt om te eindigen met een heerlijke espresso bij de al eerder besproken koffiebar van Tim Wendelboe.

Een van de vele industriële gebouwen met een nieuwe bestemming.

RÃ¥dhuset
In de grote zaal op de eerste etage van het stadhuis wordt jaarlijkse de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Je kan je afvragen waarom dat niet in Zweden gebeurt. Dat komt omdat toen de prijzen in 1896 in het leven werden gelopen Noorwegen en Zweden nog bij elkaar hoorden. De zaal waar de Prijs voor de Vrede wordt uitgereikt is absoluut de moeite waard om te bezoeken. Alleen al het idee dat er vele beroemdheden in die zaal hebben gestaan en werden geëerd voor hun bijdragen aan de wereldvrede is toch wel iets om even bij te stil te staan.

Het stadhuis aan de voorzijde.

Nobels Fredssenter
In 2005 werd het Nobel Peace Centre geopend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Noorwegen. Ik zou het zeker niet overslaan; het is niet zo heel groot, maar des te indrukwekkender.

Het Nobels Fredssenter met op de achtergrond het zojuist geopende Nasjonalmuseet.

Astrup Faernley Museet
Dit particuliere museum is mijn favoriete museum in Oslo. Het heeft een grote vaste collectie hedendaagse en moderne kunst en wisselende exposities. Het is prachtig gelegen aan het eind van de Strandpromenaden. Vanaf het Stadhuis loop je de boulevard van Aker Brygge op. Vervolgens ga je de brug over naar de allernieuwste wijk Tjuvholmen. Verlekker je aan de meest moderne architectuur van dit gedeelte van Oslo. Je loopt vanzelf naar het Astrup Fearnley Museum; het gebouw op zich is al een bezienswaardigheid.

Boottocht
Een van de dingen die ik je zeker kan aanraden om te doen is een twee uur durende boottocht over de Oslo fjord. Zorg dat je op tijd bent om een goed plekje te bemachtigen. Mijn ervaring is dat je het beste aan bakboord zit. Je vaart langs allerlei bezienswaardigheden. De prachtige zomerhuizen langs de fjord met hun bijbehorende kleine, oude badhuisjes maakten op mij veel indruk. Het is fijn dat er een gedurende de tocht Engelstalige uitleg is, zodat je weet wat je ziet.
Tip: De boten zijn snel vol, dus bedenk op tijd wanneer je wil gaan varen. Je kan tickets kopen bij The Oslo Visitor Centre in de Østbanehallen bij het station. Wij deden een ‘gewone’ Fjord Sightseeing Cruise om 10.30 uur, maar er zijn ook andere opties.

De zomer- en badhuizen langs de Oslo fjord.

De volgende keer ga ik je vertellen hoe een weekend Oslo er uit zou kunnen zien. Tot dan!

Oslo | walking, culture & boating

There is more than enough to do in Oslo to fill a weekend or a (very) long weekend. The combination of old – typically Scandinavian – and new architecture is already a reason to stroll through Oslo. For example, a walk could look like this:

Operahuset
Start at the Opera building. It is located next to the Central Museum. In the summer months you can walk up on either side of the building to the roof. There you have a beautiful view of that part of Oslo. The shape of the building reminds me of ice floes. It was the intention of the architects that it looks like a glacier in the Oslo fjord. Be sure to go inside. In contrast to the cool, white marble exterior, the interior is warm and inviting through the use of beautiful blond oak wood that winds through the building like a wave.

Deichman Bjørvika Library
If you leave the Opera through the main entrance and turn left you will see the new library on the other side. Again of stunning architecture. Admission is free, so walk in and check it out completely. You’ll notice right away that the acoustics here are fantastic. It is worthwhile to check out all the floors (easy to do, because there are escalators). Scandinavian design has been used everywhere. If you like that, you can enjoy the chairs, lamps, tables etc. Also, don’t forget to look outside once in a while.

Munchmuseet
Near the Opera House and the Deichman Library you will find the new Munch Museum. Here you will find the largest collection of the most famous painter of Norway: Edvard Munch. And that’s thanks to the fact that Munch donated his entire oeuvre of 28,000 works to the city of Oslo. Never heard of Much? Then you probably know his most famous work ‘The Scream’. There are several versions of this, by the way. On a weekday you can easily enter without making a reservation, but if you go on Saturday or Sunday it is recommended to order your tickets online.

Fact: The museum is located in a new district, the Barcode. This consists of twelve tall buildings that differ in height and also stand apart from each other, making it reminiscent of a barcode. Walk through this area as well. There are nice restaurants and in summer you can enjoy the sun along the water. There is beautiful street furniture where you can put your towel. Feel free to order a drink and a snack from the surrounding restaurants; they are happy to bring it to you.

Grunnerlokka
This former working class neighborhood is now a hip neighborhood where you’ll find lots of restaurants and stores. If you find the small river A behind Central Station it is most convenient to follow it. Occasionally you will see a waterfall. The river leads you along beautiful industrial buildings, which now have a different function. If you continue to follow the river you will automatically come to the Dance Theatre of Oslo and a little further you will find the Matthallen. The newest food hall in Oslo. By now you may have gotten quite hungry, so I can recommend you to have lunch here. We did that at a nice bar where they had the most delicious pintxos. After lunch we strolled through the neighborhood to end with a delicious expresso at Tim Wendelboe’s previously mentioned coffee bar.

RÃ¥dhuset
In one of the halls of the city hall, the annual Nobel Peace Prize is awarded. You might wonder why it doesn’t happen in Sweden. That’s because when the prizes were created in 1896 Norway and Sweden were still together. The hall where the Peace Prize is awarded is definitely worth a visit. Just the idea that many celebrities have stood in that hall and been honored for their contributions to world peace is surely something to pause and consider.

Nobels Fredssenter
In 2005, the Nobel Peace Centre was opened in celebration of Norway’s 100th anniversary. I certainly wouldn’t skip it; it’s not very big, but all the more impressive.

Astrup Faernley Museet
This private museum has a large collection of contemporary art and changing exhibitions. It is beautifully located at the end of the Strandpromenaden. If you walk from the City Hall you walk up the boulevard of Aker Brygge. Then you cross the bridge into the very newest district of Tjuvholmen. Delight in the most modern architecture of this part of Oslo. You will automatically walk to the Astrup Fearnley Museum, which is a sight in itself.

Boat ride
One of the things I can definitely recommend you do is take a two-hour boat ride on the Oslo fjord. Make sure you’re on time to get a good their corresponding small, old bathhouses made a big impression on me. It is nice that there is an English explanation during the tour, so that you know what you see.
Fact: The boats fill up quickly, so plan ahead when you want to go. You can buy tickets at The Oslo Visitor Centre in the Østbanehallen near the train station. We did a ‘regular’ Fjord Sightseeing Cruise from 10.30am, but there are other options too.

Next time I’m going to tell you what a weekend Oslo might look like. Until then!

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, Visit Oslo

Oslo | eten & drinken

(English below)

Er zijn zoveel leuke plekken in Oslo voor ontbijt, lunch en diner. Hou er wel rekening mee dat de prijzen hoger zijn dan je in Nederland gewend bent. Wijn en cocktails zijn zelfs heel duur door de hoge alcoholtax. Ik ga je via het ontbijt meenemen naar de koffie, dan naar de lunch om vervolgens ergens heerlijk te gaan dineren en af te sluiten met een cocktail. Hier mijn tips!

De Scandinaviërs nemen echt de tijd voor hun ‘fika’. Dat is een moment dat je even rustig gaat zitten om koffie te drinken – het liefst met iets erbij – en de tijd neemt om een gesprek met je collega’s of vrienden aan te gaan. Dit doen ze een aantal keren per dag, zowel op het werk als buitenshuis. Begrijpelijk dus dat er genoeg leuke gelegenheden zijn om van goede koffie te genieten. Ik noem er twee.

Steam Kaffebar
Wij hadden deze koffiebar ontdekt in de Østbanehallen en gingen er elke ochtend ontbijten. De Østbanehallen is een foodhall bij het Centraal Station en op loopafstand van ons hotel. Als je met het centrum in je rug de hoofdingang neemt, dan loop je zo tegen Steam aan. De barista’s krijgen een interne opleiding en dat is goed te merken, want de koffie is heerlijk! Neem er vooral één keer een kanelbolle (een traditioneel Scandinavisch kaneelbroodje) bij.

Tim Wendelboe
Als je een koffieliefhebber bent kan je niet om Tim Wendelboe heen. Deze koffiebar ligt in een van de leukste wijken van Oslo, Grünerløkka. Ze branden zelf hun koffie en ook zij leiden uiteraard hun eigen barista’s op. Het is er altijd druk maar iedereen wacht geduldig in de rij.

Fuglen Espressobar/Cocktailbar
Deze espressobar bezocht ik de eerste keer dat ik in Oslo was. Het retro interieur sprak mij erg aan. Letterlijk retro, want het behang en de bar stammen uit 1963 en zijn behouden bij de laatste renovatie! Ze hebben de retro sfeer versterkt met andere vintage stukken. Ik hou ervan.
Er is dus weinig veranderd, behalve dat ze inmiddels hele goede koffie serveren. En – beter nog – ze bleken ook een theekaart te hebben. Weliswaar een kleine, maar ze gebruiken hier losse thee en ik zag gelukkig een paar van mijn favorieten.
’s Avonds transformeert de espressobar in een hippe cocktailbar. Ik ben er op dat tijdstip nog niet geweest, maar dat staat op mijn lijstje voor de volgende keer.

Cafe Skansen
De eerste keer dat ik in Oslo was heb ik hier heerlijk geluncht. Er wordt echt Scandinavisch gekookt met lokale producten. Zoals je begrijp ligt de nadruk op vis, wat ik helemaal niet erg vind aangezien ik geen vlees eet. Uiteraard neem je hier de ‘Skagenrøre’: toast met garnalen, zure room, mayonaise, dille en foreleitjes. Een echte Scandinavische klassieker. Net als trouwens de ‘Kremet Fiskesuppe’ (romige vissoep) of de Sild (haring op twee verschillende manieren bereid). De volgende keer ga ik er zeker een keer ’s avonds eten.

Pastis Bistrobar
Dit Frans georiënteerde restaurant ligt aan de boulevard bij Aker Brygge. Ja je leest het goed Frans georiënteerd, dus geen Noorse keuken dit keer. We hadden een boottocht van twee uur gemaakt (later meer), hadden een gezonde trek, het was zonnig en we zouden een uur later richting vliegveld vertrekken. Het terras lag in de zon, dus de keuze was snel gemaakt. Ik had hier de allerlekkerste toast avocado met gepocheerd ei ooit. Dus wat mij betreft een absolute aanrader voor een snelle, lichte lunch.

Solsiden Restaurant
Tja, voor mij het absolute hoogtepunt van de keren dat ik in Oslo was en hier heb mogen eten. Wat een waanzinnige zaak is dit. Een industrieel gebouw aan de kade met een prachtige uitzicht over de Oslo fjord en alle schepen die voorbij komen. Origineel Noors eten, veel vis op de kaart. Hun specialiteit is een plateau-de-fruits-de-mer, maar hoe heerlijk dat ook is vind ik dat hier niet echt spannend. Klinkt een beetje verwend en dat is het misschien ook wel, maar wij wonen in Nederland natuurlijk ook aan de kust en in Scheveningen kan je dit ook prima eten, om maar te zwijgen over de plateaus die ik regelmatig in Zuid-Frankrijk kreeg voorgeschoteld. Ik koos als voorgerecht tartaar van rauwe zalm (okay, klinkt saai maar echt de allerheerlijkste ooit) en mijn zusje en mijn vriendin kozen voor de coquilles Saint-Jacques. Toen we het restaurant binnenkwamen rook het er zalig naar bisque van kreeft. Teleurgesteld waren we toen we deze niet op de kaart zagen, maar toen we de tarbot zagen wisten we waarom. Deze wordt geserveerd met een kreeftensaus. Driemaal raden wat we namen!?

Coquilles Saint-Jacques
Tarbot met kreeftensaus

Venti.Venti
De eerste dag van ons weekend Oslo kwamen Koosje en ik om 15.00 uur in het hotel aan. We kregen het voor elkaar vanaf dat moment toch nog bijna 19.000 stappen te zetten. Aan het eind van de dag liepen we bij Aker Brygge en merkten dat onze maag toch wel een beetje begon te knorren. Tijd om om ons heen te kijken waar we konden dineren. Het terras van het Italiaanse restaurant in het Astrup Fearnly Museum zag er wel heel aantrekkelijk uit. Je zal denken waarom Italiaans eten als je in Oslo bent? Tja het was overal druk, we waren moe, hadden trek en het terras lag zo mooi aan de Oslo fjord. We hebben er geen spijt van gekregen. We bestelden ‘Tagliolini alle Vongole’. Dat is toch echt wel een van mijn lievelingspasta’s hoor. De wijn die we erbij namen kwam precies op tijd. En met op tijd bedoel ik niet dat de gezellige Italiaanse ober het perfect op tijd bracht, maar we waren er gewoon aan toe!

Tagliolini alle Vongole met uitzicht.

Kranen Bar
Op de dertiende etage van het nieuwe Munchmuseet vind je deze prachtige cocktailbar. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Oslo fjord en het centrum van Oslo. In de zomer kan je ook buiten zitten. Toen ik er was was het allemaal nog een beetje nieuw; de mensen in de bediening moeste duidelijk nog ingewerkt worden. Het gebeurde een aantal keren dat we tijdens ons bezoek werden opgeschrikt, omdat de lege flessen keihard in een open glasbak werden gegooid. Nadat we er met een grapje iets over zeiden werd het gecorrigeerd en boden ze ons excuses aan; ze hadden het zelf niet in de gaten gehad. Het is een heerlijke plek om aan het eind van de dag te genieten van een cocktail en het uitzicht. Dus zeker een aanrader!

Thief Roof Bar
Deze bar vind je op het dak van het beroemde The Thief Hotel. Heb je de Noorse serie Exit gezien, dan zal je deze bar herkennen want de vier vrienden hebben hier heel wat drankjes genuttigd. Ze maken er de heerlijkste cocktails en er is ook een menukaart met lichte snacks. Van hieruit kan je de Holmenkollen skischans zien liggen. Zomers is er ook een buitenterras.

I was here and I will come back!

Pier 42
Pal tegenover het Centraal Station vind je deze bar. Er zijn heerlijke loungebanken om in weg te zakken en de cocktailkaart is een mooi vormgegeven boekwerkje; een feestje op zich om het te lezen. Het was wel een halfjaar geleden dat ik voor het laatst mijn lievelingscocktail dronk, dus de keuze voor mij was niet zo moeilijk. Het werd een Negroni! En mijn zusje koos voor een Manhattan Sunrise. Er zat slechts ̩̩n ijsblokje in het longdrink glas, maar wat voor een. Het was een enorm ijsblok, dat een flatgebouw in New York moest voorstellen. Op het glas was een zon geplakt; de bedoeling is om die Рnadat je je cocktail hebt gedronken Рop te eten. Het bleek gekonfijte mango te zijn. In de kelder worden regelmatig live jazz concerten gehouden. Als je er bent en van jazz houdt is het handig om de agenda in gaten te houden: Gustav Live Jazz Bar.

There are plenty of nice places in Oslo for breakfast, lunch and dinner. Keep in mind that the prices are higher than you are used to in the Netherlands. Wine and cocktails are even very expensive due to the high alcohol tax. I’m going to take you from breakfast to coffee, then to lunch and then to dinner somewhere delicious to finish with a cocktail. Here are my tips!
The Scandinavians really take the time for their ‘fika’. This is a coffee break, preferably accompanied with something sweet. They have the time to chat with their colleagues or friends. They do this several times a day, both at work and away from home. It is therefore understandable that there are plenty of nice places to enjoy good coffee. I will mention two.

Steam Kaffebar
We discovered this coffee bar in Østbanehallen and went there every morning for breakfast. Østbanehallen is a food hall near Central Station and within walking distance of our hotel. If you take the main entrance with the city centre at your back, you’ll walk right into Steam. The baristas receive in-house training and it shows, because the coffee is delicious! Be sure to try a kanelbolle (a traditional Scandinavian cinnamon roll) with it.

Tim Wendelboe
If you are a coffee lover, you cannot miss Tim Wendelboe. This coffee shop is located in one of Oslo’s nicest areas, Grünerløkka. They roast their own coffee and of course train their own baristas. It is always busy but everyone waits patiently in line.

Fuglen Espresso Bar/Cocktail Bar
I visited this espresso bar the first time I was in Oslo. The retro interior really appealed to me. Literally retro, as the wallpaper and the bar are from 1963 and were kept in the last renovation! They have enhanced the retro atmosphere with other vintage pieces. I love it.
So little has changed, except that they now serve very good coffee. And – even better – they turned out to have a tea menu too. A small one, admittedly, but they use loose tea here and I was lucky enough to see a few of my favourites.
In the evening, the espresso bar transforms into a trendy cocktail bar. I haven’t been there yet during cocktail time, but that’s on my list for next time.

Cafe Skansen
The first time I was in Oslo I had a lovely lunch here. They really cook Scandinavian food with local products. As you can understand, the emphasis is on fish, which I don’t mind at all as I don’t eat meat. Of course you can have the ‘Skagenrøre’: toast with shrimps, sour cream, mayonnaise, dill and trout eggs. A real Scandinavian classic. Just like the “Kremet Fiskesuppe” (creamy fish soup) or the “Sild” (herring prepared in two different ways). Next time, I will definitely eat there in the evening.

Pastis Bistrobar
This French-orientated restaurant is on the boulevard at Aker Brygge. Yes, it is French, so no Norwegian cuisine this time. We had made a two-hour boat trip (more about that later), had a healthy appetite, it was sunny and we would have to go to the airport an hour later. The terrace was in the sun, so the choice was easily made. I had the most delicious avocado toast with poached egg ever here. So for me, an absolute must for a quick, light lunch.

Solsiden Restaurant
Well, for me the absolute highlight of the times that I was in Oslo and had the opportunity to eat here. What an amazing place this is. An industrial building on the quay with a beautiful view over the Oslo fjord and all the ships that pass by. Original Norwegian food, a lot of fish on the menu. Their speciality is a plateau-de-fruits-de-mer, but as delicious as that is, I don’t find it very exciting. It sounds a bit spoilt and maybe it is, but of course we live on the coast in the Netherlands and in Scheveningen you can eat this also very well, not to mention the plateaus that I was regularly served in the South of France. I chose raw salmon tartare as a starter (okay, sounds boring but really the most delicious ever) and my sister and my girlfriend chose the coquilles Saint-Jacques. When we entered the restaurant, it smelled deliciously of bisque of lobster. We were disappointed not to see it on the menu, but when we saw the turbot, we knew why. It is served with a lobster sauce. Three guesses what we took!

Venti.Venti
On the first day of our weekend in Oslo, Koosje and I arrived at the hotel at 3 pm. We still managed to walk almost 19,000 steps. At the end of the day we walked by Aker Brygge and noticed that our stomachs were starting to growl a bit. Time to look around to see where we could have dinner. The terrace of the Italian restaurant in the Astrup Fearnly Museum looked very attractive. You might think why eat Italian when you are in Oslo? Well, it was crowded everywhere, we were tired, had a healthy appetite and the terrace was so beautiful with a view at the Oslo fjord. We did not regret it. We ordered ‘Tagliolini alle Vongole’. That really is one of my favourite pastas. The wine that was served with it came just in time. And by on time, I don’t mean that the kind Italian waiter brought it perfectly on time, but we just needed it!

Kranen Bar
On the thirteenth floor of the new Munchmuseet, you’ll find this wonderful cocktail bar. It offers a great view over the Oslo fjord and the centre of Oslo. In the summer you can also sit outside. When I was there, it was all still a bit new; the waiters obviously needed some training. It happened several times that we were startled during our visit, because the empty bottles were thrown loudly into an open glass container. When we jokingly said something about it, it was corrected and they apologised; they hadn’t noticed. It is a lovely place to enjoy a cocktail and the view at the end of the day. So definitely recommended!

Thief Roof Bar
This bar is located on the roof of the famous The Thief Hotel. If you have seen the Norwegian series Exit, you will recognise this bar as the four friends have had many drinks here. They make the most delicious cocktails and there is also a menu with light snacks. From here, you can see the Holmenkollen ski jump. In summer, there is also an outdoor terrace.

Pier 42
This bar is right opposite Central Station and part of the Hotel Amerikalinjen. There are lovely lounge sofas to sink into and the cocktail menu is a beautifully designed booklet; a treat in itself to read. It had been six months since I last drank my favourite cocktail, so the choice for me was not difficult. It was a Negroni! And my sister chose a Manhattan Sunrise. There was only one ice cube in the long drink glass, but what a one. It was a huge ice block, which was supposed to represent an apartment building in New York. A sun was stuck to the glass; the idea was to eat it after drinking your cocktail. It turned out to be candied mango. Live jazz concerts are regularly held in the basement. If you are there and like jazz, keep an eye on the agenda: Gustav Live Jazz Bar
.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, sites of the mentioned restaurants and bars.

Oslo | slapen

(English below)

Omdat mijn zusje in Oslo woont, kom ik daar de laatste jaren regelmatig.

Mijn zusje combineert een druk gezin met drie opgroeiende jongens met een fulltime baan als leraar aan de Oslo International School. Haar man is bezig met een startup en daarom vaak van huis. De laatste keer dat ik naar Oslo ging (pre COVID) heb ik haar daarom getrakteerd op een nachtje slapen in het centrum van Oslo, zodat ze een beetje kon bijkomen en wij ‘meisjesdingen’ konden doen.

COVID was natuurlijk wel een boosdoener, dus ik was blij dat ik in mei 2022 na drie jaar eindelijk weer mijn koffer kon pakken. Ik ging samen met een lieve vriendin en wij besloten niet bij mijn zusje te gaan logeren, maar een hotel te boeken.

De hotels heb ik puur op locatie geboekt, omdat ik dichtbij alle hotspots wilde zitten. Ze zijn een beetje hip en – heel Scandinavisch – super schoon. De eerste keer sliep ik in het Nordic Choice Comfort Hotel Grand Central. Dit hotel ligt aan het centraal station van Oslo. Wees vooral niet bang dat je ‘s nachts wordt wakker gehouden door het treinverkeer, want het zit heel ver van de perrons; je merkt er echt niets van. Ik kan niet van huis zonder oordoppen, omdat ik zo licht slaap en ik had ze in dit hotel niet eens nodig!

Comfort Hotel Grand Central
Comfort Hotel Grand Central
Comfort Hotel Grand Central

De laatste keer boekte ik Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station. Je ziet het al aan de naam: een zuster hotel. De kamers waren opvallend stil. Ook weer prima gelegen, 200 meter lopen van het station. 

Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station
Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station
Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station

In beide hotels had ik geen ontbijt geboekt. Ik vind het veel leuker om te ontbijten tussen de bewoners van de stad die ik bezoek. Tips voor ontbijt zal ik je later geven.

Natuurlijk zijn er ook andere, chiquere hotels in Oslo. Aanraders waar ik wel ben geweest, maar niet heb geslapen:

The Thief (als je van Noorse series houdt zie je dit hotel vaak voorbijkomen). Dit superdeluxe designhotel heeft een hele hippe rooftop cocktailbar waar je ook naar toe kan als je er niet slaapt. Vanaf het terras op de negende etage heb je een prachtig uitzicht over de Oslo fjord. Het ligt vlakbij Aker Brygge, een gebied dat is herontwikkeld door de gemeente Oslo na het faillissement van de daar gevestigde scheepswerf.

Hotel The Thief

Amerikalinjen Oslo. Aan de overkant van het station. Ze hebben hier een hele leuke loungebar waar je de meest heerlijke cocktails kunt bestellen. Verder is er regelmatig live jazz in de kelder. Hou hiervoor hun agenda in de gaten! Ook als je hier niet slaapt kan je uiteraard gebruik maken van deze faciliteiten.

Hotel Amerikalinjen

Since my sister lives in Oslo for several years now, I have been coming there regularly in recent years.
My sister combines a busy family with three growing boys with a full-time job as a teacher at the Oslo International School. Her husband is working on a start-up and is therefore often away from home. So the last time I went to Oslo (pre COVID), I treated her to a night’s sleep in the centre of Oslo so that she could recover a bit and we could do ‘girl things’.
COVID was of course a culprit, so I was happy to finally pack my bags again in May 2022 after three years. I went with a dear friend and we decided not to stay with my sister, but to book a hotel.
I booked the hotels purely on location, because I wanted to be close to all the hotspots. They are a bit hip and – very Scandinavian – super clean. The first time I slept in the Nordic Choice Comfort Hotel Grand Central. This hotel is located at the main train station in Oslo. Don’t worry about being kept awake at night by the train traffic as it is very far from the platforms; you won’t even notice it. I can’t leave home without earplugs because I sleep so lightly and I didn’t even need them in this hotel
.

Last time I booked Nordic Comfort Hotel Xpress Central Station. You can tell by the name: a sister hotel. The rooms were remarkably quiet. Again, well located, 200 metres walk from the station. 

In both hotels I had not booked breakfast. I find it much nicer to have breakfast among the residents of the city I am visiting. Tips for breakfast I will give you later.

Of course, there are other, fancier hotels in Oslo. Some places I have been to but not slept:

The Thief (if you like Norwegian series, you will often see this hotel). This super deluxe design hotel has a very hip rooftop cocktail bar that you can also go to when you’re not sleeping there. From the terrace on the ninth floor, you have a beautiful view of the Oslo fjord. It is near Aker Brygge, an area redeveloped by Oslo City Council after the shipyard there went bankrupt.

Amerikalinjen Oslo. Across from the station. They have a very nice lounge bar where you can order the most delicious cocktails. Furthermore, there is regularly live jazz in the basement. Keep an eye on their agenda! Even if you don’t sleep here, you can still make use of these facilities.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, sites of the mentioned hotels.

Mallorca deel VII… dakterrassen in Palma

21462699_1513722858673693_5583753368894750007_n-1

De laatste keer dat ik in Palma de Mallorca was ontdekte ik een nieuw fenomeen: de dakterrassen. Ik heb ze nog niet allemaal ontdekt, maar ik heb in ieder geval een nieuw doel gevonden voor de volgende keer dat ik er ben. Alle leuke dakterrassen bezoeken! Ik heb er al een paar verzameld dus die wil ik je niet onthouden.

Hotel Almudaina Sky Bar
Dit hotel is recent gerenoveerd en het dakterras is binnen no time een hot spot geworden. En dat terwijl je er eigenlijk zo voorbij loopt. De ingang van het hotel zit namelijk verstopt tussen de winkels aan de lange Avenida de Jaume III. Als je eenmaal boven bent laat je de drukte achter van het vele verkeer en geniet je van het mooie uitzicht over de stad en de Middellandse Zee. De wijnen zijn betaalbaar en je krijgt er bovendien een bakje met olijven bij.
Voor meer info: Hotel Almudaina

Nakar Hotel Rooftop
Ook op de Avenida de Jaume III vind je Hotel Nakar. Dit prachtige, eigentijdse hotel heeft bovendien een top restaurant. Dit kan jouw ultieme combi zijn. Eerst genieten van het uitzicht met een heerlijke cocktail of een glas wijn (en hele lekkere hartige hapjes erbij), daarna dineren (ook met uitzicht) in het specialiteiten restaurant CUIT van chef Miquel Calent.
Meer informatie: Nakar Rooftop en Restaurant Cuit
21616332_1519900601389252_3853757157627584313_n-1

Hotel Sant Francesc Singular
Wat een heerlijk hotel is dit. Midden in het oude centrum van Palma. Ze gingen in 2015 open en dat jaar heb ik er een heerlijk lang weekend doorgebracht. Het dakterras is schitterend en je kijkt uit over het oude Palma. Sint Franciscus waakt daar over jou, want vanaf het terras kijk je niet alleen uit over het oude Palma maar ook op de Basílica de Sant Francesc. Je kan hier gewoon een glas wijn of een cocktail drinken, maar ook genieten van de lekkernijen van hun sushibar. Liever ‘gewoon’ eten? Hun restaurant Quadrat is ook een aanrader.
Voor meer informatie: Sant Francesc Roof Top en Restaurant Quadrat
panoramic-palma-views-rooftop-terrace-sant-francesc-luxury-hotel-old-town.jpg

restaurante-hotel-sant-francesc-mallorca-piscina_0.jpg

sushi-bar-singular-rooftop-palma-hotel-sant-francesc.jpg

Hotel Hostal Cuba Sky Bar
Als je Hostal leest dan denk je natuurlijk meteen dat dit een jeugd hostel is. Niets is minder waar. Dit is gewoon een super gave hippe hotspot. Het ****hotel staat in de steeds leuker wordende wijk Santa Catalina (aanrader voor low profile shoppen!). Op het terras van de Sky Bar heb je een fantastisch uitzicht over de  blauw zee. ’s Avonds is het er een hippe bedoening. Wordt het donker? Ga dan eten in het restaurant beneden; lekker simpel en betaalbaar. Wat me ook nog opviel? Een prachtige granito trap.
Voor meer info: Sky Bar en Restaurant Cuba

sky---bar-sky-bar-14-copia

 

The last time I was in Palma de Mallorca I discovered a new phenomenon: the rooftop terraces. I haven’t discovered them all yet, but at least I found a new goal for the next time I’m there. To visit all the nice roof terraces! I’ve already collected a few so I don’t want to keep them from you.

Hotel Almudaina Sky Bar
This hotel was recently renovated and the roof terrace became a hot spot in no time. And yet you actually walk right past it. The entrance to the hotel is hidden between the stores on the long Avenida de Jaume III. Once at the top you leave the hustle and bustle of the traffic behind and enjoy the beautiful view over the city and the Mediterranean Sea. The wines are affordable and you also get a tray of olives with it.
For more info: Hotel Almudaina

Hotel Sant Francesc Singular
What a lovely hotel this is. Right in the middle of the old town of Palma. They opened in 2015 and that year I spent a lovely long weekend there. The rooftop terrace is gorgeous and you look out over old Palma. Saint Francis is watching over you there, because from the terrace you not only look out over old Palma but also the Basílica de Sant Francesc. You can just have a glass of wine or a cocktail here, but also enjoy the delicacies of their sushi bar. Prefer to eat “just”? Their restaurant Quadrat is also highly recommended.
For more information: Sant Francesc Roof Top and Restaurant Quadrat

Hotel Hostal Cuba Sky Bar
When you read Hostal you immediately think that this is a youth hostel. Nothing is less true. This is just a super cool hip hotspot. The **** hotel is located in the increasingly fun district of Santa Catalina (recommended for low profile shopping!). On the terrace of the Sky Bar you have a fantastic view over the blue sea. At night it’s a hip affair. Is it getting dark? Then go eat in the restaurant downstairs; nice and simple and affordable. Another thing that caught my eye? A beautiful granite staircase.
For more info: Sky Bar and Restaurant Cuba

Nakar Hotel Rooftop
Also on the Avenida de Jaume III you will find Hotel Nakar. This beautiful, contemporary hotel also has a top restaurant. This could be your ultimate combo. First enjoy the view with a delicious cocktail or a glass of wine (and very tasty savory snacks to go with it), then dine (also with a view) in chef Miquel Calent’s specialty restaurant CUIT.
More information: Nakar Rooftop and Restaurant Cuit

Mallorca deel VI… nieuw in 2017

Deze zomer was ik weer een paar dagen op mijn favoriete vakantiestek: Palma de Mallorca! Ieder jaar komen er weer leuke restaurants en nieuwe winkels bij. Ga jij binnenkort naar Palma? Sla deze adressen dan niet over.

Shoppen: Bazaar Palma
Ik was heerlijk aan de wandel in het oude centrum van Palma, toen ik deze mooie winkel ontdekte. Prachtige serviezen, linnen tafelkleden en matraskussens van mooie merken zoals Astier de Villatte, Costa Nova, Espanyolet en nog veel meer. Alles is prachtig neergezet. Maar dat is niet zo moeilijk. Er zat hier vroeger een boekenwinkel. Zoals dat tegenwoordig helaas gaat zijn de boeken verdwenen, maar gelukkig bleef het oude interieur intact. De prachtige, handgemaakte kasten lenen zich uitstekend om de artikelen te etaleren. Een must see (and buy!) als je in Palma bent. Hier kan je je souvenirs voor thuis kopen. Ik heb het net ontdekt en het staat nu al in mijn top drie van favoriete winkels!
Bazaar Palma – Costa d’En Brossa 17A – Palma de Mallorca
Voor meer info: Bazaar Palma

This summer I spent a few days again at my favorite vacation spot: Palma de Mallorca! Every year there are new nice restaurants and new stores. Are you going to Palma soon? Then don’t skip these addresses.

Shopping: Bazaar Palma
I was walking through the old town of Palma when I discovered this beautiful store. Beautiful tableware, linen tablecloths and mattress cushions from beautiful brands such as Astier de Villatte, Costa Nova, Espanyolet and many more. Everything is beautifully displayed. But that’s not so difficult. There used to be a bookstore here. As is unfortunately the case these days, the books have disappeared, but fortunately the old interior remained intact. The beautiful, handmade cabinets are perfect for displaying the items. A must see (and buy!) if you are in Palma. Here you can buy your souvenirs for home. I just discovered it and it is already in my top three favorite stores!

info: Bazaar Palma

IMG_6589
IMG_6531
11958210_470883229703034_714183770156066044_o
18485778_760755290715825_3645706361055070237_n
22228655_859877830803570_7527361139269004889_n
20881915_826183344173019_3681418652200629302_n
22310365_867787173345969_1334869245820308490_n
20729190_821769587947728_9104563982478374112_n

Eten en drinken: Ram Bar
Je begrijpt dat ik alle culinaire sites van Mallorca volg. Ik ben nou eenmaal altijd in voor nieuwe dingen, zeker als het om lekker eten gaat. Ram Bar is de nieuwste vestiging van de Tast Group; ik schreef al eerder over een andere vestiging van hen, de Tast Club. In tegenstelling tot de als chique herenclub aandoende Tast Club, is dit een bruisende bar. Mooie obers om naar te kijken (hou ik van!) en heerlijke en simpele gerechtjes. Hoewel de nadruk op vlees ligt was er voor mij als niet-vleeseter genoeg heerlijks te bestellen. Ik had zin om te snoepen dus het werden een paar kleine gerechtjes: pan crystal, xxs mini kroketten van boleten en truffel en een tartaar van verse en gerookte zalm. De kwaliteit was zeer goed. De wijn? Helaas was er niet veel keus wat de wijn betreft. Het werd de Anima Blanco van Raimat (€3,00 voor een heel groot glas!). Het smaakte allemaal heerlijk, dus hier zien ze mij volgend jaar terug!
Voor meer info: Ram Bar

Food and Drink: Ram Bar
You can understand that I follow all culinary sites of Mallorca. I am always in for new things, especially when it comes to good food. Ram Bar is the newest branch of the Tast Group; I have written before about another of their branches, the Tast Club. Unlike the Tast Club, which has a gentleman’s club feel to it, this is a bustling bar. Beautiful waiters to watch (I love it!) and delicious and simple dishes. Although the emphasis is on meat, as a non-meat eater there was plenty of deliciousness for me to order. I was in the mood for a snack so I ordered some small dishes: pan crystal, xxs mini croquettes of boletus and truffle and a tartare of fresh and smoked salmon. The quality was very good. The wine? Unfortunately, there was not much choice of wine. It became the Anima Blanco by Raimat (€3.00 for a very large glass!). It all tasted delicious, so this is where they will see me next year!
info: Ram Bar
21751728_1519959748050004_4028186356343525948_n18193282_1419929624735484_8366077641189626882_o21616358_1519959744716671_8624300632080186705_n19731854_1383842851733857_3346357972098135529_n21558584_1519959781383334_8764191398773965126_n21557600_1519959801383332_7958894551893835897_n

Lissabon revisited deel V… A Vida Portuguesa

a-vida-portuguesa-lisbon.jpg

Het Portugese leven, ja dat betekent A Vida Portuguesa. Maar het is ook de naam van een van de leukste winkels die ik de laatste paar jaar tegenkwam. Alles wat hier wordt verkocht is Portugees. De eigenaresse Catarina Portas was een zeer succesvol journaliste; zij ontving veel prijzen voor haar publicaties over de Portugese maatschappij en cultuur. In 2003 werkte zij aan een artikel over oude Portugese producten. Tijdens haar onderzoek kwam zij prachtige, oude merken tegen die nog steeds op de traditionele manier worden geproduceerd en bovendien verhandeld in de originele verpakking van weleer. Dit zette haar aan het denken, hetgeen resulteerde in de opening van haar eerste winkel ‘A Vida Portuguesa’ in de wijk Chiado in Lissabon in 2007. Het was meteen een succes en vele internationale bladen zoals Time Out, Wallpaper en Monocle schreven lovend over haar missie. Het bleef niet bij één winkel. In 2009 opende zij een filiaal in Porto (terzijde: deze stad staat hoog op mijn lijstje) en in 2013 kwam er in Lissabon nóg een winkel bij: aan het Largo do Intendente. Deze winkel is gevestigd in een oude tegelfabriek (Viúva Lamego) met heel veel originele details. Op ruim 500 vierkante meter vind je een assortiment dat bestaat uit ruim drieduizend artikelen. Terecht dat deze winkel wel de mooiste van heel Lissabon wordt genoemd!

Tegenwoordig is Catarina niet alleen op zoek naar artikelen die onderdeel uitmaken van de Portugese cultuur, maar zij ontwikkelt ook nieuwe producten. Of dat nou ingeblikte sardines zijn, zeepjes, serviesgoed, manden, badkuipen of keramiek… het maakt niet uit. Zolang er een verhaal is of als het ‘saudade’ heeft (dat prachtige Portugese woord dat niet te vertalen is) past het in het assortiment.

Wat ik er kocht? Tja ik heb het simpel gehouden: gewoon een prachtige sardine van keramiek in een schitterend doosje. En voor iedereen thuis die ik een cadeautje wilde geven heb ik een blikje paté van sardientjes gekocht. Dat ik twintig kleine blikjes wilde laten inpakken, was dat een probleem? Nee hoor, met een glimlach werd het simpel maar mooi ingepakt. Catarina vond in 2015 een Engels prentenboek met Portugese ambachten. Een aantal daarvan wordt nu gebruikt voor de verpakking.

De winkels zijn een combinatie van Portugese traditie en moderne gastvrijheid en echt een ‘must see’ als je Lissabon aandoet. Heb je niet veel tijd? Ga dan in ieder geval naar de winkel aan het Largo do Intente.

Voor meer informatie over A Vida Portuguesa: www.avidaportuguesa.com

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

The Portuguese life, yes that’s what A Vida Portuguesa means. But it’s also the name of one of the cutest stores I’ve come across in the last few years. Everything sold here is Portuguese. The owner Catarina Portas was a very successful journalist; she received many awards for her publications on Portuguese society and culture. In 2003 she was working on an article about old Portuguese products. During her research, she came across beautiful, old brands that are still produced in the traditional way and also traded in the original packaging of yesteryear. This got her thinking, which resulted in the opening of her first store ‘A Vida Portuguesa’ in the Chiado district of Lisbon in 2007. It was an immediate success and many international magazines such as Time Out, Wallpaper and Monocle wrote favourably about her mission. It did not stop at one store. In 2009 she opened a branch in Porto (as an aside: this city is high on my list) and in 2013 another store was added in Lisbon: on the Largo do Intendente. This store is located in an old tile factory (Viúva Lamego) with lots of original details. On over 500 square meters you will find a range that consists of over three thousand items. It is right that this store is called the most beautiful in Lisbon!

Nowadays Catarina is not only looking for items that are part of the Portuguese culture, but she also develops new products. Whether that is canned sardines, soaps, tableware, baskets, bathtubs or ceramics…. it doesn’t matter. As long as there is a story or if it has ‘saudade’ (that wonderful Portuguese word that cannot be translated) it fits in the range.

What I bought there, well I kept it simple: just a beautiful ceramic sardine in a beautiful box. And for everyone at home who I wanted to give a present I bought a tin of sardine pâté. Was it a problem that I wanted to have twenty small cans wrapped? No, with a smile it was simply but beautifully wrapped. Catarina found an English picture book of Portuguese crafts in 2015. Some of them are now used for the packaging.

The stores are a combination of Portuguese tradition and modern hospitality and truly a must see if you visit Lisbon. Don’t have much time? Then at least go to the store on the Largo do Intente.

Info: www.avidaportuguesa.com

public-uploads-lojas-resized-intendente-540x300
De entree
10877808045_992c9d6c37_c
Het prachtige originele interieur.
38247133c14f9a1e0af0427e80a26e7d
De zwaluw wordt in veel Portugese interieurs gebruikt als decoratie. A Vida Portuguesa heeft dit ontwerp uit 1891 van de beroemde Portugese keramist Rafael Bordalo Pinheiro geadopteerd en opnieuw in productie genomen. Ik wil ook zo’n wandje!
a-vida-portuguesa-lisboa
Servies… uit Portugal natuurlijk.
10877950034_cf123d0ed7_c
Portugese traditie en hedendaagse gastvrijheid.
10877948934_4d28a5a651_c
Badkuip uit… Portugal!
10877949084_2c39dc1c16_c
Alles voor op en rond de eettafel.
10877949284_9ae3bb8fe9_c
De stoffenafdeling.
10877949434_2bd189a203_c
Traditioneel Portugees handwerk.
10877841606_a71439a9f9_c
Hebbedingen voor de kleintjes.
10878123073_f67cb68117_c
Hebbedingen voor de groten.
10877809345_e565213f7c_c
Ik wil ze allemaal en dan zo thuis ophangen en neerzetten.
IMG_7728
Detail van een van de muren van de winkel aan het Largo do Intendente.
Sardinha Bordallo
Gewoon voor de heb… Ook een ontwerp van Rafael Bordalo Pinheiro prachtig in al zijn eenvoud.
IMG_7700 2
Sardientjes, sardientjes, sardientjes… de nationale trots van Portugal!
Schermafbeelding 2017-06-12 om 20.29.33
Need I say more?
sacos de papel

Foto’s: marionsmood | A Vida Portuguesa | Diário de Lisboa

Lissabon revisited… deel IV eten|drinken II

IMG_7778 4.jpg

Cervejaria Ribadouro
Deze tip kreeg ik van mijn wandelgids José Lobato van Lisbon Sideways. Ik wilde absoluut eenmaal een keer het klassieke gerecht ‘Amêijoas à Bulhão Pato’ eten: venusschelpjes met olijfolie, knoflook en koriander. Hij stuurde me naar dit restaurant. Hier gaan eten de Portugezen. Je ziet er zakenmensen, vriendinnen, families en natuurlijk verdwaalde toeristen. Cervejaria betekent bierhuis. Vroeger was het de gewoonte om met je vrienden af te spreken om een biertje te gaan drinken. Tja, drinken maakt hongerig dus werd er iets te eten bij gemaakt. Tegenwoordig zijn dit de plekken waar je fantastisch kan eten. Ribadoura bestaat al sinds 1947. De tafels zijn gedekt met papieren tafelkleden. Kortom, geen poespas maar wel heerlijk eten. Ik heb er zalig geluncht en wat dronk ik erbij? Natuurlijk een biertje!
Voor meer info: Cervejaria Ribadouro

This tip was given to me by my walking guide José Lobato of Lisbon Sideways. I absolutely wanted to eat the classic dish ‘Amêijoas à Bulhão Pato’ once: clams with olive oil, garlic and coriander. He sent me to this restaurant. This is where the Portuguese eat. You see businessmen, girlfriends, families and of course stray tourists there. Cervejaria means beer house. It used to be the custom to meet up with your friends to drink a beer. Well, drinking makes you hungry so they would make something to eat with it. Nowadays, these are the places where you can eat great. Ribadoura has been around since 1947. The tables are covered with paper tablecloths. In short, no fuss but great food. I had a wonderful lunch there and what did I drink? A beer, of course!

IMG_7777

Le Petit Café
Ja ik weet het, dit klinkt niet heel erg Portugees. Maar…. denk je aan Portugal dan denk je aan sardientjes! En dat wilde ik de laatste avond van mijn verblijf eten. Iedere dag kwam ik langs dit kleine restaurantje om de hoek van mijn hotel (Memmo Alfama Hotel) en telkens lachten de sardines mij toe. Ik werd niet teleurgesteld. Ik kon nog net een tafeltje krijgen en ohohoh wat waren ze heerlijk. Met gestoomde aardappeltjes erbij, mmm… En ze smaakten nog extra lekker door de gitarist die prachtige fadoliederen zong. Natuurlijk kan je op veel meer plekken in Lissabon genieten van sardines. Ik geef je toch een link naar hun website: Le Petit Café.

Yes I know, Le Petit Café doesn’t sound very Portuguese. But…. when you think of Portugal, you think of sardines! And that is what I wanted to eat on the last night of my stay. Every day I passed by this little restaurant around the corner from my hotel (Memmo Alfama Hotel) and every time the sardines smiled at me. I was not disappointed. I could just get a table and ohohoh, they were delicious. With steamed potatoes, mmm… And they tasted even better because of the guitarist who sang beautiful fado songs. Of course you can enjoy sardines at many more places in Lisbon.

13626344_1098162836896366_4091239627986686736_n 2
Grield sardines?
IMG_7892
Klassieker.
IMG_7894
Live fado in Alfama.

Lissabon Revisited… deel III eten|drinken I

16601579_1229939927061722_8044867453203824828_o

A Cevicheria
Tja eten…. altijd wel belangrijk voor mij als ik op reis ben. Ik hou nou eenmaal ontzettend van lekker eten. Bovenaan mijn lijstje stond A Cevicheria, maar verder had ik niets gepland. Natuurlijk moest ik een keer sardientjes eten en ook venusschelpjes, lekker simpel maar oh zo smakelijk. Hieronder vind je mijn tips.

Dit restaurant is piepklein (24 zitplaatsen, maar wel 10 man personeel) en ze nemen geen reserveringen aan. Wat dan? Tja, gewoon op tijd komen, in de rij gaan staan en hopen dat je heel snel aan tafel kan. De meeste kans heb je voor de lunch. Ze zijn geopend van 12.30 tot 00.00 uur. Ik was er om 12.15 uur en kon nog net een plekje bemachtigen. Ik was alleen en weliswaar mocht plaatsnemen aan een tafeltje voor twee, maar ik vond het leuker om aan de bar te zitten; je hebt dan namelijk mooi zicht op alles wat de chefs doen. Er wordt stil en efficiënt gewerkt in de kleine ruimte, waar grootse gerechten uit komen. De naam zegt het al, de meeste gerechten zijn gegaard in zuur. Dit wordt echter zo subtiel gedaan dat je niet met samengeknepen lippen zit te eten. Behalve de ceviches staan er ook risotto (van quinoa) en mooie visgerechten op de kaart. Chef Kiko Martins is een kunstenaar, die de traditionele Portugese keuken combineert met zijn ervaringen in Peru. Om zoveel mogelijk te proeven nam ik het menu van de dag (ik eet geen vlees, meldde dat vooraf, geen probleem) – zes kleine gangen voor €37,50.
Voor meer informatie: A Cevicheria

Heb je genoten van deze lunch? De volgende keer gaan we de klassieke Portugese keuken proeven.

A Cevicheria
Food…. is always an important thing for me when I travel. I just love good food. At the top of my list was A Cevicheria. Of course I had to eat sardines and clams, simple but tasty. Here are my tips.This restaurant is tiny (24 seats, but 10 staff) and they don’t take reservations. What then? Well, just be on time, queue up and hope for a quick table. The best chance is for lunch. They are open from 12.30 to 00.00. I was there at 12.15 pm and could just get a place. I was alone and could sit at a table for two. But I liked it better to sit at the bar, because then you have a good view of everything the chefs are doing. They work quietly and efficiently in the small space, which produces great dishes. As the name suggests, most dishes are cooked in acid. However, this is done so subtly that you do not find yourself eating with pinched lips. Apart from the ceviches, there is also risotto (made of quinoa) and beautiful fish dishes on the menu. Chef Kiko Martins is an artist who combines traditional Portuguese cuisine with his experiences in Peru. In order to taste as much as possible, I took the menu of the day (I don’t eat meat, mentioned that beforehand, no problem) – six small courses for €37.50
.
More info: AA Cevicheria

15578197_1187416271314088_653180962453020928_o
De uitnodigende entree / The inviting entrance
a-cevicheria-interior
Overzicht van het restaurant / Overview of the restaurant
img_7523-2
De keuze is niet moeilijk… het wordt het menu / I’ll take the tasting menu
img_7533
Er wordt met plezier gewerkt / Working in the kitchen is fun
img_7525
Diverse soorten brood met boter met zeewier en yoghurt met vloeibare chili
img_7535
Ceviche 1: oesterschelp gevuld met coquille, tapiocaballetjes, zalmei en gazpacho.
img_7539
Ceviche 2: witvis met aardappelchips, ui en zoete aardappelemulsie. Umami!
img_7541
Ceviche 3: tonijn, lychee, hazelrasp, rijstpapier en bietenjus.
img_7542
Warm gerechtje met octopus, aardappelpuree met inktvisbloed, gefrituurde groene peper, tomaat en gekarameliseerde ui.
img_7547
Risotto van quinoa met garnaal, mini-mosselen, rode koel en oesterschuim.
13710522_1055536967835353_2925207811888494618_o-2
Dessert: chocolademousse, geroosterde pinda’s, gekarameliseerde banaan, bananencake, gedroogde banaan en eetbare bloemen.
img_7558
De rekening in een blikje.
img_7559
Visitekaartje.
img_7560
Toen ik wegging stond er een lange rij wachtenden.

Lissabon Revisited II… wandelen

10401983_899449143398415_2643563663496609174_n
Foto met dank aan José Osorio Lobato.

De koffers zijn uitgepakt en dan is het de hoogste tijd om de stad te gaan ontdekken. Er zijn uiteraard prima boekjes die je daarbij kan gebruiken, maar ik ga natuurlijk ook voor de insider tips. Ik besloot om José Lobato van LX Urban Walks te bellen. José heeft jaren in Den Haag gewoond, werkte er als architect, maar volgde toch zijn roots en besloot terug te gaan naar zijn geboorteland Portugal. Deze aimabele man laat tijdens een stadswandeling zien waarom hij zijn geboortestad niet kon vergeten. Je kan aangeven hoe lang en waar je wilt wandelen, of je laat je verrassen en geeft alleen een tijdsindicatie en laat de rest aan hem over. Dat laatste heb ik gedaan. Toen ik er was was het 39 graden, dus voor mij hoefde dat niet een erg lange wandeling te worden, maar in een paar uur tijd hebben we toch heel wat gezien. Regel je wandeling al vanuit Nederland, want hij heeft het best wel druk.

Hij had een mooie wandeling door het oude, onbekende Lissabon gepland. En onderweg vertelde hij over alle bijzondere huizen en winkels die we tegen kwamen. Natuurlijk dronken we onderweg een straffe koffie (daar zijn ze in Portugal goed in) in een tentje waar geen toeristen komen en ook voor de lunch had hij een piepklein zaakje in gedachten. Hieronder wat beelden die mij troffen tijdens onze wandeling. Ik was echter zo onder de indruk van de stad, dat ik soms vergat foto’s te maken en al helemaal geen aantekeningen. Slecht van mij; ik ben gewoon niet gewend dat iemand anders de leiding neemt, haha, en laat het dan graag aan de ander over! José heeft me kennis laten maken met de verscheidenheid van de stad en haar bewoners. In zijn eigen woorden: “Lissabon moet je zien, maar ook voelen en proeven, al je zintuigen kun je gebruiken, je wandelt en rust uit in korte pauzes, je moet ook  het tempo en de gewoontes van de stad ervaren, om haar en haar bewoners te leren kennen.”

Laat je verrassen door José. Wel noodzakelijk: gemakkelijke schoenen!

Meer informatie: LX Urban Walks of bel direct: +351966889990 of +31625016616
(Lees vooral de intro op zijn FB pagina en kom alvast in de stemming door zijn foto’s te bekijken.)

Van wandelen krijg je trek, dus…. volgende keer gaan we uit eten!

The suitcases are unpacked and it is high time to discover the city. There are, of course, great books you can use for that, but of course I also go for the insider tips. I decided to call José Lobato of LX Urban Walks. José has lived in The Hague for years, worked there as an architect, but still followed his roots and decided to go back to his native Portugal. During a city walk, this amiable man shows why he could not forget his native city. You can indicate how long and where you want to walk, or you can let yourself be surprised and only give an indication of time and leave the rest to him. I did the latter. When I was there, it was 39 degrees Celsius, so for me it didn’t have to be a very long walk, but in a couple of hours we saw a lot. Arrange your walk from the Netherlands, as it is quite busy.

He had planned a nice walk through old, unknown Lisbon. And on the way he told us about all the special houses and shops we came across. Of course we drank a strong coffee (they are good at that in Portugal) in a place where no tourists go and for lunch he had a tiny place in mind. Below are some images that struck me during our walk. However, I was so impressed by the city that I sometimes forgot to take pictures and certainly not notes. Bad of me; I’m just not used to someone else taking the lead, haha, and then gladly leave it to the other person! José has introduced me to the diversity of the city and its inhabitants. In his own words: “Lisbon is to be seen, but also felt and tasted, all your senses can be used, you walk and rest in short breaks, you also have to experience the pace and habits of the city, to get to know it and its inhabitants.”

Let José surprise you. You will need comfortable shoes!
Walking gives you an appetite, so…. Next time we will eat out!

img_7705
img_7706
Het oudste huisje van Lissabon.
img_7708
José neemt je mee naar plekken waar je een schitterend uitzicht hebt.
img_7709
Selfie met uitzicht.
img_7711
Mooi toch?
img_7713
Om diefstal van de oude azulejos te voorkomen worden de gevels bekleed met plastic afbeeldingen. Hieronder het origneel.
img_7714
Gelukkig werden deze tegels behouden.
img_7718
De entree van de leukste winkel van Lissabon: A Vida Portuguesa. Zonder José nooit gevonden. Hierover later meer.
img_7518
img_7519
De beroemde lift.
img_7566
Prachtige kiosken door de hele stad.
img_7717
Street art…
img_7715
…heel veel street art.