Oslo | wandelen, cultuur & varen

(English below – Oslo | walking, culture & boating)

In Oslo is meer dan genoeg te doen om een weekend of een (heel) lang weekend te vullen. De combinatie van oude – typisch Scandinavische – en nieuwe architectuur is al een reden om door Oslo te wandelen. En die wandeling zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Operahuset
Start bij de het gebouw van de Opera. Dat ligt naast het Centraal Museum. In de zomermaanden kan je aan weerszijden van het gebouw omhoog lopen naar het dak. Daar heb je een prachtig uitzicht over dat deel van Oslo. De vorm van het gebouw doet mij denken aan ijsschotsen. Het was de bedoeling van de architecten dat het als een soort gletsjer uitkomt in de Oslo fjord. Ga vooral ook even naar binnen. In tegenstelling tot de koele, uit wit marmer bestaande buitenkant is het binnen warm en uitnodigend door het gebruik van prachtig blond eikenhout dat als een golf door het gebouw slingert.

Het dak van het Operahuset.

Deichman Bjørvika bibliotheek
Als je de Opera verlaat door de hoofdingang en naar rechts gaat zie je aan de overkant de nieuwe bibliotheek. Ook weer van een schitterende architectuur. Toegang is gratis, dus loop er gerust binnen om het helemaal in je op te nemen. Je merkt meteen dat de akoestiek hier fantastisch is. Het is de moeite waard alle etages te bekijken (gemakkelijk te doen, want er zijn roltrappen). Overal is gebruik gemaakt van Scandinavisch design. Als je daarvan houdt kan je je hart ophalen aan de stoelen, de lampen, de tafels etc. Vergeet ook niet af en toe naar buiten te kijken.

Vanuit de bibliotheek kijk je uit op het dak van het Operahuset.

Munchmuseet
Vlakbij de Opera en de Deichman bibliotheek vind je het nieuwe Munch Museum. Hier vind je de grootste collectie van de beroemdste schilder van Noorwegen: Edvard Munch. En dat dankzij het feit dat Munch zijn volledige oeuvre van 28.000 werken schonk aan de stad Oslo. Nooit van Munch gehoord? Dan ken je vast wel zijn beroemdste werk ‘De Schreeuw’ wel. Daar zijn overigens meerdere versies van. Op een doordeweekse dag kan je gemakkelijk zonder reserveren naar binnen, maar op zaterdag of zondag is het aan te bevelen online je tickets te bestellen.

Weetje 1 : Het museum is gelegen in een nieuwe wijk, de Barcode. Deze bestaat uit twaalf hoge gebouwen die verschillen van hoogte en ook van elkaar afstaan, waardoor het doet denken aan een barcode. Loop ook hier even doorheen. Er zitten leuke restaurants winkels en ’s zomers kun je langs het water genieten van de zon. Er staat prachtig straatmeubilair waar je je handdoekje op kan leggen. Bestel gerust een drankje en een hapje bij de omliggende restaurants; ze komen het graag brengen.

Weetje 2: Zowel het restaurant als de cocktailbar op de 13de etage van het museum zijn aan te raden!

Kijkje op het MunchMuseet vanaf De Barcode.

Grünerløkka
Deze vroegere arbeiderswijk is nu een hippe buurt waar je heel veel restaurants en winkels vindt. Als je achter het Centraal Station de rivier de Akerselva vindt is het handigste om deze te volgen. Af en toe zie je een waterval. Als je langs het water blijft lopen, zie je mooie industriële gebouwen, die inmiddels een andere functie hebben gekregen. Als je de rivier blijft volgen kom je vanzelf bij het Danstheater van Oslo en een stukje verderop vind je de Matthallen. De nieuwste foodhall van Oslo. Inmiddels heb je misschien best wel trek gekregen, dus ik kan je aanraden om hier te gaan lunchen. Wij deden dat bij een leuke bar waar ze de meest heerlijke pintxos hadden. Na de lunch wandelden we nog wat door de buurt om te eindigen met een heerlijke espresso bij de al eerder besproken koffiebar van Tim Wendelboe.

Een van de vele industriële gebouwen met een nieuwe bestemming.

Rådhuset
In de grote zaal op de eerste etage van het stadhuis wordt jaarlijkse de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Je kan je afvragen waarom dat niet in Zweden gebeurt. Dat komt omdat toen de prijzen in 1896 in het leven werden gelopen Noorwegen en Zweden nog bij elkaar hoorden. De zaal waar de Prijs voor de Vrede wordt uitgereikt is absoluut de moeite waard om te bezoeken. Alleen al het idee dat er vele beroemdheden in die zaal hebben gestaan en werden geëerd voor hun bijdragen aan de wereldvrede is toch wel iets om even bij te stil te staan.

Het stadhuis aan de voorzijde.

Nobels Fredssenter
In 2005 werd het Nobel Peace Centre geopend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Noorwegen. Ik zou het zeker niet overslaan; het is niet zo heel groot, maar des te indrukwekkender.

Het Nobels Fredssenter met op de achtergrond het zojuist geopende Nasjonalmuseet.

Astrup Faernley Museet
Dit particuliere museum is mijn favoriete museum in Oslo. Het heeft een grote vaste collectie hedendaagse en moderne kunst en wisselende exposities. Het is prachtig gelegen aan het eind van de Strandpromenaden. Vanaf het Stadhuis loop je de boulevard van Aker Brygge op. Vervolgens ga je de brug over naar de allernieuwste wijk Tjuvholmen. Verlekker je aan de meest moderne architectuur van dit gedeelte van Oslo. Je loopt vanzelf naar het Astrup Fearnley Museum; het gebouw op zich is al een bezienswaardigheid.

Boottocht
Een van de dingen die ik je zeker kan aanraden om te doen is een twee uur durende boottocht over de Oslo fjord. Zorg dat je op tijd bent om een goed plekje te bemachtigen. Mijn ervaring is dat je het beste aan bakboord zit. Je vaart langs allerlei bezienswaardigheden. De prachtige zomerhuizen langs de fjord met hun bijbehorende kleine, oude badhuisjes maakten op mij veel indruk. Het is fijn dat er een gedurende de tocht Engelstalige uitleg is, zodat je weet wat je ziet.
Tip: De boten zijn snel vol, dus bedenk op tijd wanneer je wil gaan varen. Je kan tickets kopen bij The Oslo Visitor Centre in de Østbanehallen bij het station. Wij deden een ‘gewone’ Fjord Sightseeing Cruise om 10.30 uur, maar er zijn ook andere opties.

De zomer- en badhuizen langs de Oslo fjord.

Oslo | walking, culture & boating

There is more than enough to do in Oslo to fill a weekend or a (very) long weekend. The combination of old – typically Scandinavian – and new architecture is already a reason to stroll through Oslo. For example, a walk could look like this:

Operahuset
Start at the Opera building. It is located next to the Central Museum. In the summer months you can walk up on either side of the building to the roof. There you have a beautiful view of that part of Oslo. The shape of the building reminds me of ice floes. It was the intention of the architects that it looks like a glacier in the Oslo fjord. Be sure to go inside. In contrast to the cool, white marble exterior, the interior is warm and inviting through the use of beautiful blond oak wood that winds through the building like a wave.

Deichman Bjørvika Library
If you leave the Opera through the main entrance and turn left you will see the new library on the other side. Again of stunning architecture. Admission is free, so walk in and check it out completely. You’ll notice right away that the acoustics here are fantastic. It is worthwhile to check out all the floors (easy to do, because there are escalators). Scandinavian design has been used everywhere. If you like that, you can enjoy the chairs, lamps, tables etc. Also, don’t forget to look outside once in a while.

Munchmuseet
Near the Opera House and the Deichman Library you will find the new Munch Museum. Here you will find the largest collection of the most famous painter of Norway: Edvard Munch. And that’s thanks to the fact that Munch donated his entire oeuvre of 28,000 works to the city of Oslo. Never heard of Much? Then you probably know his most famous work ‘The Scream’. There are several versions of this, by the way. On a weekday you can easily enter without making a reservation, but if you go on Saturday or Sunday it is recommended to order your tickets online.

Fact: The museum is located in a new district, the Barcode. This consists of twelve tall buildings that differ in height and also stand apart from each other, making it reminiscent of a barcode. Walk through this area as well. There are nice restaurants and in summer you can enjoy the sun along the water. There is beautiful street furniture where you can put your towel. Feel free to order a drink and a snack from the surrounding restaurants; they are happy to bring it to you.

Grunnerlokka
This former working class neighborhood is now a hip neighborhood where you’ll find lots of restaurants and stores. If you find the small river A behind Central Station it is most convenient to follow it. Occasionally you will see a waterfall. The river leads you along beautiful industrial buildings, which now have a different function. If you continue to follow the river you will automatically come to the Dance Theatre of Oslo and a little further you will find the Matthallen. The newest food hall in Oslo. By now you may have gotten quite hungry, so I can recommend you to have lunch here. We did that at a nice bar where they had the most delicious pintxos. After lunch we strolled through the neighborhood to end with a delicious expresso at Tim Wendelboe’s previously mentioned coffee bar.

Rådhuset
In one of the halls of the city hall, the annual Nobel Peace Prize is awarded. You might wonder why it doesn’t happen in Sweden. That’s because when the prizes were created in 1896 Norway and Sweden were still together. The hall where the Peace Prize is awarded is definitely worth a visit. Just the idea that many celebrities have stood in that hall and been honored for their contributions to world peace is surely something to pause and consider.

Nobels Fredssenter
In 2005, the Nobel Peace Centre was opened in celebration of Norway’s 100th anniversary. I certainly wouldn’t skip it; it’s not very big, but all the more impressive.

Astrup Faernley Museet
This private museum has a large collection of contemporary art and changing exhibitions. It is beautifully located at the end of the Strandpromenaden. If you walk from the City Hall you walk up the boulevard of Aker Brygge. Then you cross the bridge into the very newest district of Tjuvholmen. Delight in the most modern architecture of this part of Oslo. You will automatically walk to the Astrup Fearnley Museum, which is a sight in itself.

Boat ride
One of the things I can definitely recommend you do is take a two-hour boat ride on the Oslo fjord. Make sure you’re on time to get a good their corresponding small, old bathhouses made a big impression on me. It is nice that there is an English explanation during the tour, so that you know what you see.
Fact: The boats fill up quickly, so plan ahead when you want to go. You can buy tickets at The Oslo Visitor Centre in the Østbanehallen near the train station. We did a ‘regular’ Fjord Sightseeing Cruise from 10.30am, but there are other options too.

Photo credits: Koosje de Vries, Marion van den Blik, Visit Oslo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s