Parijs | slapen

(English below | Sleeping In Paris)

Steeds meer krijg ik privé berichtjes van vrienden die mij vragen waar je leuk in Parijs kan slapen. Nou, ik kan je vertellen in Parijs wemelt het van de leuke hotelletjes; je kan elke hippe reisgids erop naslaan. Maar spreken uit eigen ervaring is natuurlijk de beste aanbeveling. Ik heb in heel veel leuke hotels geslapen. Had ik een nieuwe relatie (hmm) dan was het logisch dat we op de meest romantische plek in de stad van de liefde, de liefde wilden… nou ja. Laat ik er niet verder over uit wijden.
Voor mijn werk moest ik jaarlijks twee tot drie keer in Parijs zijn. Vervelend? Nooit natuurlijk! Ik plakte er altijd een paar dagen aan vast. Ik wilde geïnspireerd worden door een nieuw winkelconcept of eten in dat ontzettend leuke, nieuwe restaurant of gewoon slenteren door de straten om ergens op een terrasje neer te ploffen en een ‘coupe de champagne’ te bestellen en te kijken naar de goed geklede Parisiennes die voorbijkwamen. Je leeft tenslotte maar ‘une fois, n’est pas’?
Als je al zo’n veertig jaar een paar keer per jaar naar Parijs gaat, word je steeds efficiënter. Ik ben de laatste twintig jaar altijd met de trein gegaan. Geen gedoe met je auto, zo fijn. Op een gegeven moment had ik bedacht dat mijn hotel vanaf het Gare Du Nord met de metro bereikbaar moest zijn zonder over te hoeven stappen. Dat vind ik met een koffer namelijk een crime. Soms kom je in een metrostation terecht waar je zolang moet lopen en zoveel trappen op en af moet… wat een gedoe! Metrolijn 4 gaat rechtstreeks naar Saint-Germain-des-Pré. Een heel leuk quartier om te slapen, te eten, te shoppen en te wandelen. lk heb in die jaren heel veel hotels in deze wijk van binnen gezien. Helaas werden de leuke kleine hotels verkocht, verbouwd en daardoor niet meer te betalen. Zo jammer. Maar eentje is er nog steeds:

Hotel Des Marronniers
Vanaf het metrostation ‘Église Saint Germain’ loop je in drie minuten naar dit hotel in de Rue Jacob. Ondertussen zie je meteen waar je je eerste drankje kan drinken, namelijk bij Les Deux Magots. Het hotel ligt aan een binnenplaats (een ‘cour’ in goed Frans) en dat is wel zo fijn, want dan heb je geen last van de vuilniswagens die voor dag en dauw door de straten van Parijs rijden om de stad schoon te houden. De kamers zijn klein (maar je hoeft er alleen maar te slapen toch?), klassiek ingericht en van alle gemakken voorzien. Als je geluk hebt zit je hoog aan de achterkant en heb je een geweldig uitzicht op de tinnen daken van Parijs. Dan voel je ook echt dat je er bent. Overigens zijn alle kamers op elke etage en ook aan de voorkant uitstekend hoor, dus daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. Bij mooi weer wordt het (prima!) ontbijt in de ‘cour’ geserveerd.

Hoewel het heerlijk is om in Saint-Germain-des-Pré te slapen, vind ik het de laatste jaren toch handiger om ‘gewoon’ tegenover het Gare Du Nord te slapen. Je komt aan met de trein, wandelt naar de overkant om je koffer af te geven, je hebt je handen vrij en je pakt zo de metro naar waar je zijn wil. Metrolijn 4 gaat rechtstreeks naar Saint-German-des-Prés; het openbaar vervoer in Parijs is sowieso heel goed geregeld. Als ik de tijd heb neem ik soms ook de bus; het is soms zo fijn om Parijs eens op een andere manier te zien.
Op de dag van vertrek laat je je koffer achter bij de portier, geniet van je laatste dag, je hoeft niet meer speciaal naar je hotel om je koffer op te halen, maar gaat rechtstreeks naar het Gare Du Nord. Je haalt je bagage op en geniet misschien nog van een bordje oesters en een glas champagne bij Brasserie Terminus Nord (ze zijn gewend dat de meeste gasten met bagage binnenkomen) en daarna loop je op je gemak naar de Thalys. Au revoir Paris, à la prochaine!

25 Hours Hotel Terminus Nord
Dit über hippe hotel zit tegenover het Gare Du Nord en is onderdeel van een Duitse keten. Het zit boven Brasserie Terminus Nord (geen onderdeel van het hotel – daarover later meer). Ik heb er ook voor de verbouwing zeer regelmatig geslapen en hoewel het prachtige Art Nouveau glas-in-lood het helaas heeft moeten ontgelden kan ik niet anders zeggen dan dat het echt een fijne plek om te verblijven. Er zijn kleine en grote kamers, met of zonder uitzicht op de prachtige hoofdentree van het Gare Du Nord (dat laatste heeft zonder meer mijn voorkeur) en de kamers zijn kleurrijk ingericht. De Sape Bar op de eerste etage is een leuke plek voor een aperitief of een afzakkertje; bovendien zit er een NENI restaurant, onderdeel van het imperium van de familie Molcho. In Amsterdam vind je ook een NENI en in nog heel veel andere Europese steden.

Hotel Des Deux Gares
Dit hotel zit om de hoek van het Gare du Nord en is er maar 300 meter lopen vandaan. Er is veel aan het veranderen in deze buurt en er komen steeds meer leuke hotels en restaurants bij. Het hotel is onderdeel van de Touriste Group, die nog een paar andere eigentijds ingerichte hotels heeft in verschillende wijken van Parijs. Het interieur is ontworpen door de Engelsman Luke Edward Hall. Ik heb er zelf nog niet geslapen, maar dat ga ik de volgende keer zeker doen omdat ik er alleen maar positieve berichten over heb gelezen. Ik ben wel even binnen geweest om te zien of ik het leuk genoeg vond om over te schrijven; hier het resultaat! Aan de overkant zit het Café Des Deux Gares. Daar heb ik echt heerlijk gegeten – dat lees je in mijn volgende blog met tips voor restaurants in Parijs. Klik hier voor een compleet overzicht van de andere hotels van deze leuke keten.

De volgende keer: gaan we lunchen en dineren in Parijs. À bientot!

Paris | sleeping

More and more I get private messages from friends asking me where to sleep in Paris. Well, I can tell you Paris is full of nice hotels; you can check any trendy travel guide. But of course, speaking from your own experience is the best recommendation. I have slept in many nice hotels. If I was in a new relationship (hmm), it was only natural that we would want to stay in the most romantic place in the city of love, to make…. well. Let me not dwell on it.
My job required me to be in Paris two or three times a year. Boring? Never, of course! I always added a few days. I wanted to be inspired by a new shop concept or eat in that incredibly nice, new restaurant or just stroll through the streets and sit down on a terrace somewhere and order a ‘coupe de champagne’ and look at the well-dressed Parisians passing by. After all, you only live ‘une fois, n’est pas’?
If you have been going to Paris a couple of times a year for about forty years, you become more and more efficient. For the last twenty years, I have always gone by train. No hassle with the car, that’s great. At one point I thought that my hotel should be accessible by metro from the Gare Du Nord without having to change trains. I find that a crime with a suitcase. Sometimes you end up in a metro station, where you have to walk for so long and climb up and down so many stairs… What a hassle! Metro line 4 goes directly to Saint-Germain-des-Pré. A very nice quartier to sleep, eat, shop and walk. I have seen many hotels in this quarter from the inside. Unfortunately, the nice little hotels were being sold, renovated and therefore no longer affordable. Such a shame. But one is still there:

Hotel Des Marronniers
From the underground station ‘Église Saint Germain’, you can walk to this hotel in the Rue Jacob in three minutes. Meanwhile, you can immediately see where to have your first drink, namely at Les Deux Magots. The hotel is situated in a courtyard, which is good for avoiding the rubbish trucks that pass through the streets of Paris before dawn to keep the city clean. The rooms are small (but you only have to sleep there, right?), classically furnished and fully equipped. If you’re lucky, you’ll be high up at the back and have a great view of the tin roofs of Paris. Then you really feel that you are there. By the way, all the rooms on each floor and also at the front are excellent. So you really don’t need to worry about that. In fine weather, breakfast is served in the court yard.

Although it is lovely to sleep in Saint-Germain-des-Pré, in recent years I have found it more convenient to sleep ‘just’ opposite the Gare Du Nord. You arrive by train, walk to the other side to drop off your suitcase, you have your hands free and you take the metro to where you want to be. Metro line 4 goes directly to Saint-German-des-Prés; the public transport in Paris is very good anyway. If I have time, I sometimes take the bus; it is so nice to see Paris in a different way.
On the day of departure, leave your suitcase at the doorman, enjoy your last day, you don’t have to go to your hotel to pick up your luggage, but go directly to the Gare Du Nord. Pick up your bags, perhaps enjoy a plate of oysters and a glass of champagne at Brasserie Terminus Nord (they are used to most guests arriving with luggage) and walk leisurely to the Thalys. Au revoir Paris, à la prochaine!

25 Hours Hotel Terminus Nord
This über hip hotel is located opposite the Gare Du Nord and is part of a German chain. It is located above Brasserie Terminus Nord (not part of the hotel – more on that restaurant later). I have slept there regularly before the renovation and although the beautiful Art Nouveau stained glass unfortunately had to go, I can only say that it is a really nice place to stay. There are small and large rooms, with or without a view of the beautiful main entrance of the Gare Du Nord (the latter is definitely my preference) and the rooms are colourfully decorated. The Sape Bar on the first floor is a nice place for an aperitif or a nightcap; there is also a NENI restaurant, part of the Molcho family empire. There is a NENI in Amsterdam, and also in many other European cities.

Hotel Des Deux Gares
This hotel is around the corner from the Gare du Nord and is only 300 metres away on foot. There is a lot of change in this neighbourhood and more and more nice hotels and restaurants are added. The hotel is part of the Touriste Group, which has a few other contemporary hotels in different areas of Paris and even one in London. The interior was designed by Englishman Luke Edward Hall. I haven’t slept there yet, but I will next time because I have read nothing but positive reviews. I did go inside to see if I liked it enough to write about it; here is the result! Across the street is their tiny Café Des Deux Gares. I had a really lovely meal there – you can read about it in my next blog with tips for restaurants in Paris. Click here for a complete overview of the other hotels of this nice chain.

Next time:
We will have lunch and dinner in Paris. À bientot!

Photo credits: Marion van den Blik, sites of the mentioned hotels

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s